Ukraina

Ukraina – kraj wschodniej Europy, zamieszkały przez ok. 42 mln ludności.

90 % mieszkańców to Ukraińcy.  Religią dominującą jest Prawosławie. Do Kościoła Katolickiego należy ok. 8 % ludności. W niektórych regionach wiara katolicka przetrwała dzięki prawdom przekazywanym w rodzinach i ludowej pobożności wiernych. Są tereny, gdzie przez wiele lat nie było żadnego księdza katolickiego. Po 1991 roku na teren Ukrainy przyjechało wielu kapłanów. Aktualnie w Ukrainie posługuje ich ok. 600, z czego połowa z nich to cudzoziemcy.

Nasza misja na obecnym terytorium Ukrainy ma swą długą historię. Przed II Wojną Światową Siostry pełniły swoje apostolaty we Lwowie, Stryju i Równym. Dom we Lwowie powstał w 1892 roku, jeszcze za życia Matki Założycielki. W nazaretańskiej szkole lwowskiej uczyła się p. Cecylia Tańska, córka Adama Siedliskiego, brata naszej Matki, a na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie jest grobowiec Zgromadzenia. Nazaretanki wróciły na te tereny po rozpadzie ZSRR w 1991 roku i powstaniu Ukrainy: 29 września 1993 roku Prowincja Krakowska założyła pierwszy dom w Dnieprodzierżyńsku, a rok później Prowincja Warszawska w Czerwonoarmijsku. Przez kolejnych 20 lat obie polskie Prowincje otworzyły w sumie 10 placówek.

 

 

13 września 2014 roku w Kijowe, w obecności Zarządu Generalnego i niemal wszystkich Przełożonych Prowincjalnych Zgromadzenia została zainaugurowana nowa jednostka administracyjna – Region Świętego Michała Archanioła na Ukrainie. Jego powstanie poprzedził długi proces rozeznawania, wizytacji generalnej przeprowadzonej przez M. Janę Zawieja wraz z Przełożonymi Prowincji Polskich, wspólne spotkania wszystkich Sióstr na Ukrainie i próby tworzenia wspólnot międzyprowincjalnych.

 

 

W skład nowego Regionu weszło 5 wspólnot i 17 Sióstr Prowincji Krakowskiej i 1 wspólnota z 6 Siostrami Prowincji Warszawskiej. Wśród nich było 6 Ukrainek i 17 Polek. Dwie Siostry zachowały przynależność do Prowincji pochodzenia. W tym samym czasie erygowano też nowy dom w Browarach k. Kijowa, który stał się siedzibą Regionu.

W skład pierwszego Zarządu Regionu weszły: S. Aneta Tobiasz, przełożona regionalna, S. Felicyta Dworecka, asystentka, S. Karolina Młodzianowska, radna i ekonomka oraz S. Franciszka Tumaniewicz, radna i sekretarka. Odpowiedzialną za Region z ramienia Zarządu Generalnego jest S. Halina Dołęga, radna generalna.

Radością Regionu są nowe, rodzime powołania. Obecnie dwie postulantki: Ira i Natalia odbywają formację w Krakowie.

Posługa apostolska Sióstr jest próbą odpowiedzi na Boże wezwanie i na oczekiwania konkretnego człowieka. Pozornie wydaje się, że w każdym domu siostry robią to samo, lecz jest to zewnętrzna ocena. Każda parafia, każde miasto ma swoją specyfikę, są inni ludzie ze swoją przeszłością.

 

Cherson, Diecezja Odesko-Symferopolska

Jest to dom oddalony około 550 km od Kijowa. Wspólnotę tworzą trzy Siostry. Do ich obowiązków należą: opieka nad zakrystią, katecheza, spotkania duszpasterskie z dziećmi, młodzieżą, studentami, młodymi małżeństwami, przygotowanie do sakramentów, duszpasterstwo wśród biednych i chorych przebywających w hospicjum i w domach.

 

 

Kijów I, Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Wspólnota ta jest nazywana wspólnotą w bloku, ponieważ siostry ją tworzące mieszkają w bloku mieszkalnym. Siostry zaangażowane są w pracach duszpasterskich w Parafii OO. Kapucynów. Kościół jest jeszcze w trakcie budowy. Parafia ta jest bardzo prężna, działa w niej wiele różnych grup, na jej terenie mieszka wiele młodych małżeństw z dziećmi.

 

 

Kijów II, Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Cztery Siostry mieszkają w części budynku na terenie Parafii Kapucynów. Siostry prowadzą przedszkole, do którego uczęszcza 19 dzieci, podzielonych na dwie grupy wiekowe (ze względów lokalowych nie jest możliwe przyjęcie większej grupy). Dzieci są pod opieką Sióstr od 8.00. do 18.00.

 

 

Żytomierz, Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Siostry pracują w zakrystii w dwu parafiach oraz prowadzą katechezę. Jedna z Sióstr pracuje w Sądzie Biskupim i w kancelarii Biskupa Diecezji. Wspólnotę tworzą cztery siostry.

 

 

Gniewań, Diecezja Kamieniecko-Podolska

Trzy siostry są zaangażowane w parafię, którą prowadzą Oblaci Maryi Niepokalanej. Siostry prowadzą zakrystię, katechezę, duszpasterstwo grup parafialnych, odwiedzają chorych.

 

 

Browary, Diecezja Kijowsko-Żytomierska

Najmłodsza wspólnota, siedziba Przełożonej Regionu. Uroczyste poświęcenie domu odbyło się 17 października 2015.

Browary są 100-tysięcznym miastem graniczącym z Kijowem. Na jego terenie jest jeden kościół katolicki, gospodarzami są Ojcowie Paulini pochodzenia ukraińskiego. Siostry mieszkają w jednym z wieżowców obok budującego się kościoła. Jedna z Sióstr pracuje w parafii jako zakrystianka, prowadzi także duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Druga Siostra od trzech posługuje w świetlicy w Browarach. Ojcowie Paulini, gospodarze świetlicy, widząc ogromne potrzeby katolickiego wychowania, podejmują starania pozyskania dużego budynku, w którym kiedyś było państwowe przedszkole. Budynek chcą wyremontować i wyposażył, by można było przyjąć więcej dzieci w pełnym wymiarze godzin. Obecnie kilkanaścioro dzieci przebywa w świetlicy od 8.00. do 13.00.

 

 

Choć Region jest najmłodszą jednostką administracyjną w Zgromadzeniu, to jednak Siostry mają już swoje plany i marzenia i rozmawiają o swoich marzeniach z Panem Bogiem i z sobą. Chciałyby służyć rodzinie organizując spotkania o interesującej ich tematyce połączone z czasem na dłuższą modlitwę. Chciałyby prowadzić bursę dla studentek i przekazywać im wartości chrześcijańskie, by kiedyś i one świadomie rozeznawały i realizowały swoje powołanie do życia małżeńskiego lub zakonnego.

Siostry żyją na ziemi, gdzie działa Kościół grekokatolicki. Są Siostry, które marzą o grekokatolickiej gałęzi naszego Zgromadzenia.

Jako nazaretanki dostrzegamy przed sobą ogrom pracy. Pokładamy nadzieję, że łaska Boża będzie nas wspierać w szerzeniu Królestwa Bożej Miłości na pięknej, ukraińskiej ziemi.

Tekst i prezentacja PP przygotowane na podstawie Sprawozdania S. Anety Tobiasz, przełożonej Regionu na Kapitułę Generalną w 2015 i Sprawozdania po wizytacji generalnej przeprowadzonej przez S. Halinę Dołęga.

Wydarzenia z Ukrainy