Zarząd Generalny

Siostra Angela Marie Mazzeo

przełożona generalna

Urodziła się w Filadelfii, Pensylwania, USA w 1966 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1992 r., po uzyskaniu licencjatu z farmacji. Po pierwszej profesji rozpoczęła swoją posługę w szpitalu Nazareth. W następnych latach podjęła kolejne studia, uzyskując magisterium z administracji biznesu. W czasie ponad 15-letniej posługi w szpitalu pracowała jako farmaceutka, superwizor w dziedzinie farmacji, a następnie jako dyrektorka apteki. W latach 2010-2019 była radną generalną. Na Kapitule Generalnej w 2019 roku, została wybrana na przełożoną generalną.

 

Siostra Alina Furczyk

asystentka generalna

Urodziła się w Bielsku-Białej w Polsce w 1969 r. Wstąpiła w 1987 r. do Zgromadzenia w Prowincji Imienia Maryi (Kraków). Ukończyła studium katechetyczne, filologię polską oraz podyplomowe studia dla nauczycieli. Od początku życia zakonnego zaangażowana była w pracę z młodzieżą, podejmując posługę w duszpasterstwie młodzieży w Krakowie. Pracowała także na Ukrainie, gdzie zaangażowana była w różne grupy parafialne oraz katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2001 r. pracowała w liceum sióstr nazaretanek w Kielcach jako wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego, a w ostatnich latach pełniła tam także posługę przełożonej wspólnoty. Na Kapitule Generalnej w 2019 roku, została wybrana na asystentkę generalną.

 

Siostra Maria Fe Mata

radna generalna

Urodziła się w Madridejos, Cebu na Filipinach w 1957 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1984 w Prowincji Maryi z Nazaretu. Z wykształcenia jest farmaceutką, ukończyła również studia Liderów dla Misji. Przez wiele lat posługiwała w duszpasterstwie powołań, duszpasterstwie rodzin oraz w formacji podstawowej. Była także przełożoną prowincjalną na Filipinach (2008-2014). Na Kapitule Generalnej w 2019 roku, została wybrana na radną generalną.

 

 

Siostra Lucyna Frączek

ekonomka/radna generalna

Urodziła się w Wadowicach w Polsce w 1968 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1986 r. w Prowincji Imienia Maryi (Kraków). Jej wykształcenie obejmuje ekonomię, finanse i bankowość oraz prawo kanoniczne. Posługiwała w Domu Samotnej Matki w Krakowie, w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz w parafii w Gdyni. Pracowała również we Włoszech (1989-1991) oraz Australii (2004-2019). W czasie pobytu w Australii pracowała w parafii oraz była ekonomką prowincjalną (2005-2016). Od 2017 r. służyła jako przełożona prowincjalna w Prowincji Ducha Świętego. Na Kapitule Generalnej 2019 roku, została wybrana na ekonomkę i radną generalną.

 

 

Siostra Speranza Grzebielec

radna generalna

Urodziła się w Gdyni w Polsce 1974 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1993 r. w Prowincji Najświętszego Imienia Jezus (Warszawa). Ukończyła pedagogikę formacyjną powołań na Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie. Pracowała w różnych domach Zgromadzenia w Prowincji Jezusa Dobrego Pasterza. Posługiwała w Polsce, Anglii oraz we Włoszech. Większość życia zakonnego służyła w Nazarecie w Ziemi Świętej. W ostatnich latach również  jako przełożona lokalna. Na Kapitule Generalnej 2019 roku, została wybrana na radną generalną.

 

 

Siostra Amabilis Sikora

sekretarka/radna  generalna

Urodziła się w Krotoszynie, w Polsce w 1976 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w Prowincji Najświętszego Imienia Jezus w 1995 r. Ukończyła pedagogikę, podyplomowe Studia Duchowości oraz Akademię Kształcenia Liderów Oświaty. Posługiwała we wspólnotach w Zakopanem, Enfield, Kaliszu i Warszawie. W latach 2010-2016 była sekretarką /radną prowincjalną. Od 2016 pracowała w szkole sióstr nazaretanek w Warszawie, najpierw jako kierowniczka internatu, a następnie jako wicedyrektor, pedagog szkolny i wychowawca. Na Kapitule Generalnej 2019 roku, została zatwierdzona jako sekretarka i radna generalna.