Modlitwy nazaretańskie

Witamy w najnowszym dziale strony internetowej naszego Zgromadzenia. Inicjatywa jego powstania zrodziła się w czasie jednego z naszych spotkań we wrześniu 2012 roku. Poprzez teksty modlitw, rozważań, a także zdjęcia z miejsc, gdzie się modlimy, chcemy podzielić się z Wami tym, co dla nas najcenniejsze i zaprosić Was do wspólnej modlitwy.

Modlitwy, które tu znajdziecie, są bardzo różne. Niektóre z nich są odmawiane we wszystkich wspólnotach Zgromadzenia czyli w kilkunastu różnych językach, inne znane są tylko w jednym kraju czy prowincji. Zbierając je razem chcemy stworzyć szczególny „skarbiec modlitw” – na razie w wersji elektronicznej, a kiedyś może i w formie drukowanej. Teksty modlitw są zamieszczone w języku, w jakim są znane i odmawiane, stąd strona ta jest trochę inna w wersji polskiej i angielskiej.

Najpierw kilka słów o tym, czym jest dla nas modlitwa:

“Dom w Nazarecie jest szkołą modlitwy, gdzie uczy się słuchania, rozważania i wnikania w głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, czerpiąc przykład z Maryi, Józefa i Jezusa” – powtórzył za papieżem Pawłem VI Ojciec święty Benedykt XVI podczas swej audiencji 29 grudnia 2011. Jako siostry nazaretanki w sposób szczególny od Maryi i św. Józefa uczymy się trwać w adoracyjnej kontemplacji Jezusa. Podobnie jak Maryja i św. Józef przeżywali swą codzienność z Jezusem, tak i my pragniemy trwać przy Nim w naszej codzienności, bo jak mówiła nasza Założycielka „naszym powołaniem jest mieszkać w Bogu”. Na modlitwie szukamy Bożego Oblicza, kierujemy nasze pragnienia ku Bogu, jednoczymy się z Jezusem naszym Oblubieńcem. Modlitwa stanowi też naszą podstawową formę służby człowiekowi. Obejmujemy nią cały Kościół, szczególnie osobę Ojca świętego, rodziny, nasze apostolaty, staramy się także być wrażliwe na potrzeby i cierpienia człowieka. Modlimy się zarówno indywidualnie jak i wspólnotowo. Wszelką naszą modlitwę kierujemy do Boga w Imię Jezusa. Prosimy szczególnie o orędownictwo Maryję i św. Józefa. Jako nazaretanki łączy nas codzienna modlitwa do Najświętszej Rodziny. Prosimy o wstawiennictwo nasze święte nazaretanki Matkę Założycielkę – Błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza i Siostry Męczennice – Błogosławioną Siostrę Stellę i Jej Towarzyszki oraz sługę Bożą Siostrę Małgorzatę Banaś.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
niebieską łaskę zesłać racz
sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
i najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz;
przez Ojca obiecany nam
mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej
i wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz;
niech w drodze za przewodem Twym
miniemy zło co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj by i Syn poznany był,
i Ciebie, Jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi który zmartwychwstał
i Temu co pociesza nas
niech hołd wieczystych płynie chwał.

V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się

Boże któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich.
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się

Boże któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
R. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

V. Oto ja służebnica Pańska
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

V. A Słowo Ciałem się stało
R. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę
i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu;
R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

V. O dobry Jezu, za przyczyną Maryi i Józefa Św.
R. zmiłuj się nad nami.

V. Królowo nieba, wesel się, Alleluja.
R. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja.

V. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.
R. Módl się za nami do Boga, Alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
R. Bo zmartwychwstał pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu;
R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

V. O dobry Jezu, za przyczyną Maryi i Józefa Św.
R. Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się za Najwyższego Pasterza naszego N.
Niech Go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy łaską na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Psalm 130

V. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.

R. Nachyl swe ucho
Na głos mojego błagania.

V. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi.

R. Ale Ty udzielasz przebaczenia
Aby Ci ze czcią służono.

V. Pokładam nadzieję w Panu,
Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie
Dusza moja oczekuje Pana.

R. Bardziej niż strażnicy poranka
Niech Izrael wygląda Pana.

V. U Pana jest bowiem łaska,
U niego obfite odkupienie.

R. On odkupi Izraela
Ze wszystkich jego grzechów.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Od bram piekielnych

R. Wybaw duszę ich, o Panie.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się
Boże, Dawco przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, wysłuchaj w miłosierdziu swoim nasze modlitwy i za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy przyjmij do swego Królestwa naszą (e) zmarłą (e) siostrę (y) N…, wszystkie siostry naszego Zgromadzenia, rodziców, krewnych, dobrodziejów, członków stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, których wezwałeś do siebie. Niech przed Twoim obliczem znajdą przebaczenie, którego zawsze pragnęli, aby włączeni we wspólnotę Świętych mogli Cię chwalić na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju

R. Amen.

O Boże mój, Tobie ofiaruję wszystkie moje uczucia, myśli, słowa, uczynki, radości i cierpienia. Oddaję się Tobie, o Panie najzupełniej, rządź mną we wszystkim i króluj we mnie.

Pragnę uczestniczyć we wszystkich Mszach świętych, modlitwach i dobrych uczynkach Kościoła  świętego, pragnę również dostąpić wszystkich odpustów, przywiązanych do modlitw i do dobrych uczynków, które dziś spełniać będę i ofiaruję je za dusze szczególnie ode mnie ratunku oczekujące.

Pod Twoją Obronę…

POMNIJ O NAJCZYSTSZY OBLUBIEŃCZE

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, a nasz najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający twej opieki i błagający twego wsparcia,  nie został pocieszony. Tą ufnością ożywione przychodzimy do Ciebie i jak najgoręcej Tobie się polecamy. Nie odrzucaj modlitwy naszej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy, Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym, spójrz z Ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA

Boże Ojcze, od którego wszelki dar pochodzi, pokornie Cię błagamy, aby nasza rodzina zakonna, podobnie jak Twój Syn w Nazarecie wciąż wzrastała w łasce u Ciebie i u ludzi.

Dawco życia i świętości, prosimy Cię o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne, które by Tobie doskonale służyły i gorliwie pracowały dla zbawienia ludzi, na większą chwalę Twoją. Przez Chrystusa Syna Twego. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA papieża JANA PAWŁA II

O Jezu Dobry Pasterzu, Przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego Imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś miłością.

Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś.

Wysłuchaj o Chryste nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości towarzyszy swą obecnością i Swoim przykładem tym których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

MEMORARE – MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktoś uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, był kiedykolwiek przez Ciebie opuszczony. Z tą ufnością przychodzę do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, przed Tobą grzeszna ze łzami się korzę. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź wołaniem moim, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

V. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych,
R. I zapal w nich ogień Twojej miłości.
V. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się
Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Bogu Wszechmogącemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu w obecności Najświętszej Maryi Dziewicy i Jej błogosławionego Oblubieńca św. Józefa, ja, Maria N.N. odnawiam śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Błagam Cię, o Boże mój, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przez przyczynę Najświętszej Maryi Dziewicy i Jej błogosławionego Oblubieńca św. Józefa, abyś raczył przyjąć te moją pokorną i całkowitą ofiarę i dał mi łaskę wierności i wytrwania w tym Zgromadzeniu (aż do śmierci).

Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel, Duch Święty, który pochodzi od Ciebie, oświeci nasze umysły i doprowadzi nas do pełnej prawdy, zgodnie z obietnicą Twojego Syna, który z  tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

– Boże złącz umysły w prawdzie
– A serca w miłości