JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA NAJŚWIETSZEJ RODZINY W ŻDŻARACH

5 czerwca 2021 r. w Żdzarach obchodzony był jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny w Prowincji Warszawskiej, na który przybyło wiele Sióstr, w tym z Rzymu s. Speranza Grzebielec – radna generalna i generalna koordynatorka SNR oraz s. Amabilis Sikora –  sekretarka i radna generalna, wielu członków SNR z 16 wspólnot z całej Polski oraz kapłanów posługujących w SNR. Jubileusz był okazją do złożenia Bogu i ludziom podziękowania za małe i wielkie łaski, których doświadczają na co dzień członkowie SNR.

Bp Adrian Galbas skierował do uczestników jubileuszu konferencję o wspólnocie, potrzebie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, trwania na wspólnej modlitwie, bez której umiera i człowiek, i wspólnota. Przewodniczył też Mszy świętej podczas której 9 nowych członków wstąpiło do Stowarzyszenia. Po Eucharystii wszyscy goście udali się na wspólny posiłek i pełne radości świętowanie na świeżym powietrzu. Były rozmowy, chwile wzruszenia, wspomnienia przywołane przez film i prezentację zdjęć z 25 lat istnienia SNR.

Na zakończenie w żdżarskiej kaplicy uczestnicy spotkania odśpiewali uroczyste Te Deum laudamus za dar Stowarzyszenia. Każda rodzina i każda osoba otrzymały świecę zapaloną od jubileuszowej świecy z przesłaniem: Idźcie i nieście światło Jezusa! Szerzcie Królestwo Bożej miłości! Bądźcie misją!.

Obecnie SNR działa na świecie w 7 prowincjach Zgromadzenia i liczy około 750 członków, w tym w prowincji warszawskiej ponad 200 członków i co najmniej tyle samo przyjaciół.

Read more

NAZARETANKI I STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

W dniach 3-10 marca 2017, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które istnieje przy naszym Zgromadzeniu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich siedmiu Prowincji Zgromadzenia i Regionu na Ukrainie. Spotkanie prowadziła Matka Jana Zawieja, przełożona generalna.

Celem spotkania było zorientowanie się w bieżącej sytuacji Stowarzyszenia w poszczególnych Prowincjach, przejrzenie Statutów i programów formacyjnych, a przede wszystkim wsłuchanie się w głos Kościoła odnośnie duszpasterstwa rodzin dziś. Wprowadzeniem do tego ostatniego zagadnienia były konferencje ks. dr hab. Jacka Golenia z KUL-u na temat zasad towarzyszenia, kierunków odnowy i form towarzyszenia małżeństwu i rodzinie w świetle Adhortacji Amoris laetitia. Bardzo cennym dla formacji osobistej Sióstr był też temat rozeznawania woli Pana w towarzyszeniu innym.

Drugi z prelegentów, ks. dr Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary, podjął temat towarzyszenia młodym w przygotowaniu do wyboru powołania.

Uczestniczki spotkania poruszyły też tematy formacji Sióstr dla duszpasterstwa rodzin oraz udziału świeckich i miejsca Stowarzyszenia w realizacji i kontynuacji misji Zgromadzenia.

Tygodniowa praca zaowocowała nowymi pomysłami i konkretnymi działaniami na rzecz lepszego rozwoju Stowarzyszenia i docenienia jego roli w misji wobec rodzin, małżeństw, narzeczonych oraz osób żyjących w nieregularnych sytuacjach rodzinnych.

W spotkaniu podsumowującym Siostry dziękowały też za możliwość lepszego poznania siebie nawzajem i specyfiki Stowarzyszenia w poszczególnych krajach oraz wymiany materiałów i metod pracy.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest praktycznym wyrazem zamysłu bł. Franciszki Siedliskiej o włączeniu osób świeckich w misję założonego przez nią Zgromadzenia zakonnego. Pierwsze Statuty Stowarzyszenia, nazwanego wówczas Bractwem Najświętszej Rodziny, powstały jeszcze za życia Założycielki.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji oraz uczestnictwa w dobrach duchowych i misji apostolskiej naszego Zgromadzenia. Poprzez wysiłek życia na wzór Najświętszej Rodziny, dają świadectwo o chrześcijańskich wartościach rodziny w swoich środowiskach. Dla Zgromadzenia natomiast Stowarzyszenie jest szansą pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy 880 stałych członków oraz kilkuset kandydatów i sympatyków, którzy spotykają się w 53 grupach formacyjnych. Towarzyszy im na stałe ponad 60 Sióstr. Coraz częściej, również doświadczeni członkowie podejmują współodpowiedzialność za formację i działalność apostolską swoich grup.

Read more

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.