Prośba o modlitwę

Modlitwa stanowi naszą podstawową formę służby człowiekowi. Obejmujemy nią cały Kościół, szczególnie osobę Ojca Świętego, rodziny, nasze apostolaty, staramy się także być wrażliwe na potrzeby i cierpienia każdego człowieka, który prosi nas o wsparcie modlitewne.

Wszelką naszą modlitwę kierujemy do Boga w Imię Jezusa. Prosimy szczególnie o orędownictwo Maryję i św. Józefa. Jako nazaretanki łączy nas codzienna modlitwa do Najświętszej Rodziny. Prosimy też o wstawiennictwo nasze święte nazaretanki Matkę Założycielkę – Błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza i Siostry Męczennice – Błogosławioną Siostrę Stellę i Jej Towarzyszki oraz sługę Bożą Siostrę Małgorzatę Banaś.

Należy wypełnić zaznaczone pola*

    Ze względu na wielość nadsyłanych intencji, nie jesteśmy w stanie odpisać na wszystkie. Zapewniamy jednak, że każda wiadomość jest przeczytana, otoczona naszą modlitwą i dołączona do intencji mszy św., każdego 21 dnia miesiąca.