Apostolat modlitwy

Nie ma dnia, abyśmy nie odebrały telefonu z prośbą o modlitwę, albo nie były zatrzymywane na ulicy, w sklepie, w autobusie przez kogoś, kto prosi, byśmy pomodliły się za członków jego rodziny, za kogoś, kto jest chory, przebywa w szpitalu lub odszedł od rodziny. Modlitwa jest dla każdej nazaretanki podstawową formę służby człowiekowi.

Ale posiadamy też nieocenione zaplecze modlitewne, które stanowi szczególna grupa sióstr. Ich pełnoetatową posługą jest modlitwa za wszystkich, którzy proszą o ten dar. Nasze starsze siostry postrzegają to zadanie jako swoje szczególne apostolstwo. Ofiarowują swe modlitwy i w ten sposób spełniają najważniejsze apostolstwo w życiu naszego Zgromadzenia. Polegamy na ich wierności temu posłannictwu.