POSTULAT W GRODNIE

30 kwietnia 2022 r. do postulatu w Grodnie (Białoruś) została przyjęta Larysa. Jest naszą radością, że do naszej wspólnoty w Prowincji Błogosławionych […]