JEZUS, MARYJA, JÓZEF

Nasza misja

O, jak wielkie powołanie nasze, jak wielkie zadanie: zaszczepiać i szerzyć wśród siebie i innych Królestwo Bożej Miłości.

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, list, 1 sierpnia 1898

 

My, Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, międzynarodowe apostolskie Zgromadzenie, wierzymy, że Najświętsza Rodzina:

  • trzy osoby zjednoczone z Bogiem i wzajemnie ze sobą,
  • posłuszne woli Ojca,

ukazuje nam głęboką rzeczywistość, obecność Boga w najprostszych, najzwyklejszych doświadczeniach ludzkiego życia.

Ta wizja, która zachwyciła naszą Założycielkę, Franciszkę Siedliską, Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jest źródłem i natchnieniem dla naszego  życia i posługi apostolskiej. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności z Kościołem i w Kościele.

 Przekonane, że tylko w atmosferze miłości człowiek osiąga pełną dojrzałość, świadczymy o duchu rodzinnym w naszych wspólnotach i oddajemy się pracy nad moralnym i religijnym odrodzeniem rodzin. Nasza misja przynagla nas do tworzenia wspólnot nadziei i miłości, w których celebruje się jedność rodziny ludzkiej.

Prawo Miłości Konstytucje str. 13