Opieka pastoralna

Siostry pracują w ośrodkach rekolekcyjnych, domach modlitwy oraz domach pielgrzyma na całym świecie, gdzie oferują programy dla osób zainteresowanych czasem duchowego odpoczynku i refleksji. Pracują także z osobami starszymi w domach opieki i ośrodkach wypoczynkowych. Właśnie poprzez ten rodzaj posługi, jak i przez katechizację i pracę w parafiach, siostry starają się odpowiedzieć na duchowe potrzeby osób indywidualnych i całych rodzin. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na  stronach internetowych naszych prowincji.

Villa Immaculata House of Prayer
Dom modlitwy “Villa Immaculata”
New York

Nazareth Retreat Center
Centrum rekolekcyjne “Nazareth”
Grand Prairie
www.nazarethretreats.org

“Casa Per Ferie”
Włoski Kampus Uniwersytetu Duquesne
Roma, Italia
www.pl.nazarethfamily.org/?page_id=1106

Casa Accoglienza Sacra Famiglia di Nazareth
Dom dla gości im. Świętej Rodziny
Loreto, Italia
www.loretonazaret.eu

“Roseneath” (Students’ Hostel)
Hostel “Roseneath”
52 London Road
Enfield, Middlesex
EN2 6EN / England
Tel/Fax 0044 – 20-8366 9866

Foyer international d’Etudiantes, “La Sainte Famille” (Association Familliale)
Międzynarodowy Hostel dla studentek im. Świętej Rodziny
49 rue de Vaugirard
75006 Paris / France
Tel. 0033 – 1 45 48 82 54
Fax 0033 – 1 45 44 48 77

Internat Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel. (48)(22) 841 40 97