Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej

S. Marii Małgorzaty od Serca Pana Jezusa Konającego w Ogrójcu

LUDWIKI BANAŚ

Miłosierny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus z poddaniem i miłością przyjął Twoją wolę, a Jego śmierć stała się dla Kościoła źródłem nowego życia.  Spraw łaskawie, aby Twoja służebnica, siostra Małgorzata, Nazaretanka z Nowogródka, która na wzór Jezusa przyjęła prześladowanie i przeciwności losu jako wezwanie do szczególnej służby Kościołowi, zaliczona została w poczet błogosławionych. Niech świadectwo jej żywej wiary, męstwa i miłości bliźniego pociąga nas do wiernego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski…, o którą prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.