Czas, by słuchać, być wdzięczną i kochać

Pewnego dnia w pracy jedna z moich koleżanek zapytała mnie, co robię w weekend. Powiedziałam jej, że wszystkie nasze siostry w Australii zbierają się razem na naszym dorocznym spotkaniu prowincjalnym. Jej następne pytanie brzmiało: co to znaczy?

Nasze spotkanie prowincjalne jest dla mnie wydarzeniem roku. To nie tylko czas, kiedy Siostry spotykają się, aby omówić sprawy, przed którymi stoi nasza prowincja, ale jest to również okazja, abyśmy po prostu były razem, dzieliły się radością, wspólnie śmiały się i żartowały! W tym roku nasze spotkanie wyglądało nieco inaczej ze względu na restrykcje i ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Nasze spotkania były krótsze, a także stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, a jednocześnie możliwością połączenia się online z naszymi siostrami w Perth przez Zoom. S. Helen Tereba, która w Rzymie przygotowuje się do powrotu do Australii, również wzięła udział w naszym spotkaniu online.

Zastanawiając się nad minionymi dniami, myślę o wezwaniu naszej Kapituły Generalnej, która odbyła się w Rzymie w 2019. Wezwanie, które zostało stworzone podczas tego ważnego naszego Zgromadzenia spotkania brzmi: Słuchaj! Bądź wdzięczna! Kochaj! Na naszym mniejszym spotkaniu, tutaj w Australii, podczas tych dni spędzonych razem, wezwanie Kapituły było dla nas bardzo istotne.

Każdego dnia wzywano nas do SŁUCHANIA. Ks. Michael Hansen SJ zachęcił nas do refleksji i podzielenia się przemyśleniami na temat działania i poruszeń Ducha Świętego w naszych wspólnotach. Najważniejszym punktem wypowiedzi ks. Michaela była możliwość zastanowienia się i podzielenia się między sobą tym, jak Duch Święty zachęca do radości w nas i w naszych wspólnotach. Nasza Siostra Prowincjalna, s. Margaret Kozub, oraz jej rada dodawały nam odwagi i przekazały ważne, bieżące informacje. Kilka Sióstr posługujących na różnych obszarach dzieliło się swoimi doświadczeniami. Miałyśmy okazję porozmawiać ze sobą na różne tematy i wysłuchać nawzajem swoich opinii. Czułam wielką nadzieję, uczestnicząc w tych otwartych dyskusjach i słuchając innych.

Wspaniałym momentem, aby BYĆ WDZIĘCZNĄ było uczestniczenie w świętowaniu z dwiema naszymi Siostrami, s. Julią Deptułą i s. Jean Wojcik, obchodzących jubileusz 50 i 60 lat życia zakonnego. W intencjach Sióstr odprawione zostały piękne Msze św. Świętowałyśmy także przy wspólnym radosnym posiłku. Dla mnie, Siostry, która dopiero zaczyna swoje życie zakonne, przeżywanie pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu lat we wspólnocie wydaje się bardzo odległe. Poczułam takie wzruszenie, wdzięczność i dumę, słysząc, jak s. Julia i s. Jean odnawiają swoje śluby i dzielą się swoją wdzięcznością i łaską. S. Jean z radością opowiadała, jak szczęśliwa jest we wspólnocie, a s. Julia pięknie mówiła o tym, jak czuje Bożą miłość i Jego wezwanie w swoim życiu. Więcej o tym napiszemy w specjalnym artykule jubileuszowym!

Miałyśmy również okazję pożegnać się i pobłogosławić naszą Siostrę Maureen Joseph Stempko, która rozpocznie nową posługę z naszymi siostrami w Anglii, będącej częścią Prowincji Jezusa Dobrego Pasterza. Dziękowałyśmy Siostrze za wiele lat życia i służby w Australii oraz za jej obecność wśród nas.

Nasz wspólny czas jest zawsze czasem dzielenia się MIŁOŚCIĄ. Nasze dni były pełne miłości – zarówno poprzez uśmiechy i pozdrowienia, jak i wysiłek Sióstr, które przygotowywały różne prezentacje i materiały, wspólną liturgię i czas modlitwy, czy też pyszne posiłki. Nasz czas razem jako prowincji zawsze wypełnia moje serce miłością – miłością do darów, jakimi są Siostry i miłością płynącą po prostu z bycia z nimi: moimi siostrami i moją rodziną.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość naszej Prowincji Ducha Świętego. Obyśmy nadal słuchały! Obyśmy były wdzięczne! Obyśmy kochały!

S. Sophie Boffa csfn

Read more

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.