DUCHOWY WZROST

Formacja

Każda z nas uczestniczy w charyzmacie udzielonym naszej Założycielce, aby ubogacić nim życie Kościoła. Wdzięczne Bogu za nasze własne powołanie, każdą nową kandydatkę, która uczestniczy w tym samym wezwaniu, przyjmujemy jako dar Boży.

Prawo Miłości, str. 36

Aspirat

Formacja, rozpoczynająca się okresem aspiratu, pomaga każdej kandydatce rozeznawać w sobie działanie Ducha Świętego i odpowiadać na Jego głos. W tym czasie ma ona możliwość pogłębienia osobistego rozwoju  i życia religijnego, a jednocześnie lepiej poznać nasze Zgromadzenie.

Postulat

Postulat, okres trwający od 6 miesięcy do 2 lat, umożliwia kandydatce osobisty wzrost i pogłębienie dojrzałości chrześcijańskiej, jak również pomaga jej rozeznać autentyczność swego powołania do życia zakonnego. Kończąc postulat, postulantka prosi o przyjęcie do Zgromadzenia.

Poznaj nasze postulantki

Nowicjat

Nowicjat jest dwuletnim okresem, w którym nowicjuszka zgłębia duchowość, życie, dziedzictwo i misję naszego Zgromadzenia. Siostra spędza czas na modlitwie, studium rad ewangelicznych, rozważaniu Pisma Świętego oraz uczestniczy w życiu liturgicznym Kościoła.

W drugim roku trwania nowicjatu, siostra nowicjuszka przez trzy miesiące zaangażowana jest w posługę apostolską w Zgromadzeniu, by poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej wspólnoty mogła lepiej ocenić swe możliwości apostolskie, umiejętność dostosowania się i podejmowania inicjatyw, jak również zdolność połączenia kontemplacji z działalnością. Po zdobyciu tego doświadczenia, siostra nowicjuszka powraca do nowicjatu, by dopełnić przygotowań do złożenia pierwszych ślubów.  Przy pierwszej profesji ślubów, siostra otrzymuje czarny welon, srebrny krzyżyk oraz konstytucje Zgromadzenia.

Poznaj nasze nowicjuszki

Juniorat

Okres ślubów czasowych trwa zazwyczaj od trzech do pięciu lat. W tym czasie siostra odnawia swe śluby każdego roku. Z poczuciem większej osobistej odpowiedzialności rozwija swe życie duchowe i zakonne oraz uczy się harmonijnego łączenia życia wewnętrznego i wspólnotowego z działalnością apostolską. W tym okresie siostra może również rozpocząć / kontynuować studia.

Z pomocą swego kierownika duchowego, siostra rozeznaje swą gotowość całkowitego oddania się Bogu przez śluby wieczyste. Przy ślubach wieczystych siostra otrzymuje srebrną obrączkę z inskrypcją: „Mój Miły jest mój, a ja jestem Jego”.

Poznaj nasze siostry ślubów czasowych

Formacja stała

Formacja stała jest trwającym całe życie dynamicznym procesem nawrócenia i wzrostu w ludzkiej i duchowej dojrzałości. Program formacji stałej kładzie nacisk na potrzebę wzrostu i pomaga w przystosowaniu się i przejściu różnych etapów  przemian w życiu.

Siostry uczestniczą w spotkaniach formacyjnych wspólnoty, dniach skupienia i odnowach, a raz w roku odprawiają rekolekcje.

Poznaj nasze siostry ślubów wieczystych

Krótki przegląd przez etapy formacji w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Do ścieżki dźwiękowej wykorzystano piosenkę Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej (DMN) z Warszawy pt. „Tobie Chwała”. Więcej informacji o DMN na ich stronach: https://dmn-nazaret.pl/