W PEŁNEJ MIŁOŚCI POSŁUDZE WOBEC LUDU

Apostolat

Nazaret musi być jak strażnik – obserwując, gdzie jest potrzeba, i przybiega tam z pomocą.

Maria od Jezusa Dobrego Pasterza

Umocnione łaską Bożą poświęcamy swoje życie w pełnej miłości posłudze wobec ludu Bożego poprzez różne formy działalności apostolskiej. Tak jak Jezus, jesteśmy duchowo posłane, by rozpalać ukryte w każdym sercu pragnienie Boga.

Nasza misja wzywa nas do poświęcenia się dla moralnego i religijnego odrodzenia życia rodzinnego wszędzie tam, gdzie służymy. Rozumiejąc, że święte i zdrowe rodziny są zaczynem przemiany, w naszym apostolstwie oddajemy siebie i wykorzystujemy nasze możliwości dla promowania wartości życia rodzinnego.

Nasza posługa ukazuje rzeczywistość, w której Bóg jest obecny w najprostszych i najzwyklejszych doświadczeniach życiowych. Ufamy, że Bóg posługuje się nami jako swymi narzędziami, dzięki którym głoszona jest Ewangelia miłości i pokoju, nawet za cenę oddania swego życia za bliźnich, jak to uczyniły Siostry Męczenniczki z Nowogródka. Jako członki  Ciała Chrystusa przyjmujemy za własne radości i nadzieje, smutki i trwogi ludu Bożego.

W początkach Zgromadzenia, w odpowiedzi na prośby Kościoła o posługę sióstr, Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szeroko otworzyła drzwi Zgromadzenia i poprowadziła siostry do różnego rodzaju zadań. Siostry podjęły pracę na polu edukacji, opieki nad chorymi, bezdomnymi i sierotami, by w ten sposób odpowiedzieć na potrzeby pokrzywdzonych, starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo… słowem mówiąc, by dotrzeć do wszystkich członków rodziny Bożej. „Czujemy się odpowiedzialne za kształtowanie całościowego patrzenia na potrzeby Kościoła, z uwzględnieniem bogactwa Jego kultur”.  Prawo Miłości, str. 34

”Rozumiejąc, że święte i zdrowe rodziny są zaczynem  przemiany i nawrócenia świata, w naszym apostolstwie oddajemy siebie i wykorzystujemy nasze możliwości dla promowania wartości życia rodzinnego.” Prawo Miłości, str. 34