Modlitwa o otrzymanie łask

za wstawiennictwem bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

FRANCISZKI SIEDLISKIEJ

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu.

Prosimy cię, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku.

Przez wstawiennictwo Błogosławionej

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz, i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Litania do bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

FRANCISZKI SIEDLISKIEJ

Kyrie eleyson
Chryste eleyson
Kyrie eleyson

Ojcze Stworzycielu  zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu   zmiłuj się nad nami
Duchu Uświęcicielu  zmiłuj się nad nami
Jezu Dobry Pasterzu  zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Chrystusa módl się za nami
Królowo Rodzin módl się za nami
Święty Józefie, Opiekunie Jezusa módl się za nami
Najświętsza Rodzino z Nazaretu módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska módl się za nami
Chlubo ziemi mazowieckiej  módl się za nami
Jaśniejąca darami natury i łaski módl się za nami
Wzorze doskonałej komunii z Jezusem  módl się za nami
Idąca za Dobrym Pasterzem  módl się za nami
Oddana Maryi módl się za nami
Jezusowi oddana na wieki módl się za nami
Zawierzycielko Opatrzności módl się za nami
Szukająca chwały Bożej módl się za nami
Poddana Bożej Woli módl się za nami
Wsłuchana w natchnienia Ducha módl się za nami
Przykładzie męstwa w przeciwnościach módl się za nami
Miłosierna wobec maluczkich módl się za nami
Wierna Córko Kościoła módl się za nami
Założycielko i Matko Zgromadzenia módl się za nami
Szafarko życiodajnego słowa módl się za nami
Ukryta w cieniu Jezusa módl się za nami
Tarczo modlitwy za papieży módl się za nami
Lampo opatrzona oliwą miłości i wiary módl się za nami
Apostołko Królestwa Bożej Miłości módl się za nami
Błogosławiony Darze Kościoła dla rodziny módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, abyśmy za Jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich  pragnienie życia godnego ich powołania, dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego Królestwa na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna do Bł. Marii Franciszki Siedliskiej

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla  Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zawierzenie Bożej Miłości wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem i wierność, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam . Przez Twoją żywą wiarę wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją gorliwość w walce o Królestwo Boże, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją cześć dla Kościoła i Ojca Św. wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje umiłowanie Eucharystii wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje męstwo wśród przeciwności życia wyjednaj łaskę,  o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona  Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją miłość, której uczyłaś swoim życiem wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Ojcze nasz,

Zdrowaś  Maryjo, 

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją troskę o rodzinę i powołanie zgromadzenia służącego rodzinie, wyjednaj łaskę o którą ufnie proszę…

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Koronka do bł. Marii Franciszki Siedliskiej

(do odmawiania na różańcu)

Znak Krzyża

Ojcze nasz

Bądź uwielbiony Jezu, Dziecię Najświętszej Rodziny

Bądź pochwalona Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny

Bądź pochwalony Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas (na dużych paciorkach)

Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach (na dziesiątkach)

Formularz liturgiczny

Msza Święta Własna o Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszce Siedliskiej.