Modlitwa o otrzymanie łask

za wstawiennictwem błogosławionych Męczennic z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.

Przez wstawiennictwo Błogosławionych

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci… Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.

Sr. Stella - Adela Mardosewicz
Sr. Sergia - Julia Rapiej
Sr. Rajmunda - Anna Kukołowicz
Sr. Kanuta - Józefa Chrobot
Sr. Kanizja - Eugenia Mackiewicz
Sr. Imelda - Jadwiga Karolina Żak
Sr. Heliodora - Leokadia Matuszewska
Sr. Gwidona - Helena Cierpka
Sr. Felicyta - Paulina Borowik
Sr. Daniela - Eleonora Aniela Jóźwik
Sr. Boromea - Weronika Narmontowicz

Litania do Siostry Stelli i 10. Towarzyszek Nazaretanek

MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Kyrie, elejson!, Chryste, elejson!, Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas!, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Królowo Dziewic, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Matko Boża Nowogródzka, módl się za nami
Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Stello z 10. Towarzyszkami, módl się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wzorujące swoje życie na Najświętszej Rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, ukryte i ciche Służebnice Pańskie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pokorne w służbie Bogu i ludziom, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, apostołki Królestwa Chrystusa Króla, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, oddane nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pełniące posługę w nowogródzkiej farze, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, żyjące w poświęceniu i siostrzanej miłości, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, czerpiące z Eucharystii ducha jedności i ofiary, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, obdarzone i uświęcone łaską męczeństwa, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, krwią pieczętujące nazaretański charyzmat służby rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wywyższone daniną ofiary z życia za rodziny i kapłana, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wiarą zjednoczone w życiu i męczeństwie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, dające świadectwo największej miłości, która oddaje życie, módlcie się za nami
Błogosławiona Siostro Stello, cała dla innych, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Imeldo, na modlitwie zatopiona w Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Rajmundo, wierna regule i oddana Zgromadzeniu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Danielo, wielkiego i służebnego serca, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanuto, idąca za wolą Boga, zwiastującą czerwoną sukienkę męczeństwa, módl się za nami
Błogosławiona  Siostro Sergio, zawsze uśmiechnięta, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Gwidono, żyjąca pracowicie i ofiarnie, „bo tak trzeba”, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Felicyto, ukryta w cieniu Krzyża, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Heliodoro, żywy świadku wiary, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanizjo, miłująca Jezusa Eucharystycznego i duszę dziecka, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Boromeo, wierna łasce powołania, módl się za nami

P. Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, których męczeńska ofiara stanowi cenne dziedzictwo Kościoła Chrystusowego i Zgromadzenia

W. Módlcie się za nami

Módlmy się

Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, założył Kościół na fundamencie Męczenników, aby nieustannie głosił Twoją chwałę, prosimy, daj nam wytrwać w wierze której wyznawanie jest nasza chlubą. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Litania do Sióstr Męczennic

Kyrie eleison, Christe eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek,
Św. Józefie opiekunie Nazaretu
Bł. Matko Mario Franciszko,
Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,
Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,
Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,
Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,
Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,
Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,
Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,
Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,
Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,
Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,
Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,
Błogosławione Siostry, Męczennice Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara. Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen