Modlitwa o otrzymanie łask

za wstawiennictwem błogosławionych Męczennic z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.

Przez wstawiennictwo Błogosławionych

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci… Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.

Sr. Stella - Adela Mardosewicz
Sr. Sergia - Julia Rapiej
Sr. Rajmunda - Anna Kukołowicz
Sr. Kanuta - Józefa Chrobot
Sr. Kanizja - Eugenia Mackiewicz
Sr. Imelda - Jadwiga Karolina Żak
Sr. Heliodora - Leokadia Matuszewska
Sr. Gwidona - Helena Cierpka
Sr. Felicyta - Paulina Borowik
Sr. Daniela - Eleonora Aniela Jóźwik
Sr. Boromea - Weronika Narmontowicz

Litania do Siostry Stelli i 10. Towarzyszek Nazaretanek

MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Kyrie, elejson!, Chryste, elejson!, Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas!, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Królowo Dziewic, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Matko Boża Nowogródzka, módl się za nami
Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Stello z 10. Towarzyszkami, módl się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wzorujące swoje życie na Najświętszej Rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, ukryte i ciche Służebnice Pańskie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pokorne w służbie Bogu i ludziom, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, apostołki Królestwa Chrystusa Króla, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, oddane nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pełniące posługę w nowogródzkiej farze, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, żyjące w poświęceniu i siostrzanej miłości, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, czerpiące z Eucharystii ducha jedności i ofiary, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, obdarzone i uświęcone łaską męczeństwa, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, krwią pieczętujące nazaretański charyzmat służby rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wywyższone daniną ofiary z życia za rodziny i kapłana, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wiarą zjednoczone w życiu i męczeństwie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, dające świadectwo największej miłości, która oddaje życie, módlcie się za nami
Błogosławiona Siostro Stello, cała dla innych, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Imeldo, na modlitwie zatopiona w Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Rajmundo, wierna regule i oddana Zgromadzeniu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Danielo, wielkiego i służebnego serca, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanuto, idąca za wolą Boga, zwiastującą czerwoną sukienkę męczeństwa, módl się za nami
Błogosławiona  Siostro Sergio, zawsze uśmiechnięta, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Gwidono, żyjąca pracowicie i ofiarnie, „bo tak trzeba”, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Felicyto, ukryta w cieniu Krzyża, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Heliodoro, żywy świadku wiary, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanizjo, miłująca Jezusa Eucharystycznego i duszę dziecka, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Boromeo, wierna łasce powołania, módl się za nami

P. Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, których męczeńska ofiara stanowi cenne dziedzictwo Kościoła Chrystusowego i Zgromadzenia

W. Módlcie się za nami

Módlmy się

Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, założył Kościół na fundamencie Męczenników, aby nieustannie głosił Twoją chwałę, prosimy, daj nam wytrwać w wierze której wyznawanie jest nasza chlubą. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Litania do Sióstr Męczennic

Kyrie eleison, Christe eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek,
Św. Józefie opiekunie Nazaretu
Bł. Matko Mario Franciszko,
Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,
Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,
Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,
Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,
Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,
Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,
Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,
Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,
Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,
Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,
Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,
Błogosławione Siostry, Męczennice Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara. Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH SIÓSTR NAZARETANEK
MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Dzień pierwszy

MIŁOŚĆ, KTÓRA BYŁA WYPEŁNIENIEM POWOŁANIA

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nam

Rozważanie
Przez chrzest zostały wezwane do miłości Boga i ludzi, a jako nazaretanki, powołane do szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i innych, zwłaszcza w rodzinach. Miłość świadczyły codzienną modlitwą i pracą, nauczaniem, wychowaniem, posługą liturgiczną w nowogródzkiej farze, zaradzaniem materialnej i moralnej biedzie bliźnich. Miłowały codziennym życiem, wzorowanym na nazaretańskim domu Jezusa, Maryi i Józefa. Z miłości Boga i człowieka oddały życie za rodziny. Życiem i męczeńską śmiercią wpisały się w nazaretański charyzmat – przesłanie miłości – przekazany zgromadzeniu przez jego założycielkę, bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Bł.  Siostry Męczenniczki uczcie nas wypełniać czas miłością Boga i bliźniego

Modlitwa
Boże nasz Ojcze, Twój Syn Jezus powiedział, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci. Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo Błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa, naszego Pana. Amen.

Dzień drugi

MIŁOŚĆ SPEŁNIONA W WIERZE

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Głęboko wierzyły w sens składanej ofiary z życia. Wiarę budowały codziennie w sobie i w innych. Przynaglone wiarą klękały do modlitwy, przyjmowały Jezusa Eucharystycznego, by nieść Go bliźnim, świadectwem wiary doprowadzały do nawróceń, z wiarą niosły słowa pociechy, zachęty, nadziei. Autentyzm apostolstwa nowogródzkich Męczennic przetrwał w wielu sercach jako żywe świadectwo ich wiary i miłości do Boga, człowieka, Kościoła, Ojczyzny i Zgromadzenia.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas żyć według wiary otrzymanej na chrzcie świętym

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze….

Dzień trzeci

MIŁOŚĆ WYROSŁA Z MODLITWY

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Jak uczniowie, trwały jednomyślnie na modlitwie. Codziennie zajmowały jedenaście klęczników przed ołtarzem Przemienienia Pańskiego w nowogródzkiej farze. Chwile Taboru były dla nich przedsionkiem Golgoty. Matka Boża nowogródzka, której polecały codzienność, przygotowywała cud ocalenia zagrożonego życia wielu rodzin w zamian za dar ich życia. Trwały jednomyślnie na modlitwie, z której wyrastała ich miłość, ta codzienna i ta męczeńska.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas modlitwy, która jest zawierzeniem i rodzi miłość

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień czwarty

MIŁOŚĆ WYROSŁA Z JEDNOŚCI

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Życie ich było wypełnieniem słów Chrystusa:”, Aby byli jedno”. Zastanawia i buduje ta jedność wyrażona w gotowości oddania życia za uwięzione rodziny. Stanowiły jedno z Chrystusem w życiu i śmierci, a także jedno z braćmi, których los dzieliły zarówno w warunkach pokoju jak i wojny, zespolone więzami modlitwy, pracy, służby. Z owej jedności wyrosła ich miłość prowadząca ku ofierze.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas jedności z Bogiem, sobą i bliźnimi

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień piąty

MIŁOŚĆ, KTÓRA  BYŁA SŁUŻBĄ

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Były wierne nakazowi Chrystusa: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Służyły społeczności nowogródzkiej odważnie i mężnie podejmując apostolstwo pracy. Przebiegało ono bez rozgłosu, niemal w ukryciu, w zgodzie z wolą Bożą, w zawierzeniu Opatrzności. O siostrze Stelli powiedziano: „Była cała dla innych”. Wyróżniała je gorliwość w służbie nauczania, wychowania, w każdej podjętej modlitwie i służebnym działaniu. Duchowe córki  Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza dobrze wsłuchały się w jej przesłanie: „Tak przedstawiło mi się życie Nazaretu: na zewnątrz  praca, obowiązek, oddanie się na wszystko, czego Pan Jezus wymaga… ale w głębi duszy, w życiu wewnętrznym, najściślejsza z Panem Jezusem więź”.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas służby wobec bliźnich

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień szósty

MIŁOŚĆ, KTÓRA OBJĘŁA KRZYŻ

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Zostały wierne słowom Chrystusa: „Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Obok osobistych życiowych krzyży przyjęły krzyż Chrystusa ukryty w zakonnym powołaniu, w służbie bliźnim i ten, który przyszedł w łasce męczeństwa. W noc Ogrójca, wtrącone do piwnicy przed rozstrzelaniem, poszły z krzyżem zdjętym ze ściany. W tym znaku obejmowały Miłość i dar nowego życia.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas podejmować  codzienne krzyże razem z Chrystusem

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień siódmy

MIŁOŚĆ,KTÓRĄ UMIŁOWAŁY KOŚCIÓŁ

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Troską obejmowały zarówno nowogródzką farę, szerząc w niej chwałę Bożą  przez piękno wystroju i liturgii, jak i duchową świątynię ludzkich serc, poprzez wychowanie, katechizację i oddziaływanie religijne. Miłość do Kościoła wyraziły też w oddaniu życia za kapłana, ks. Aleksandra Zienkiewicza, kapelana nowogródzkiej fary, uznając, że jest bardziej potrzebny ludowi Bożemu. Przez daninę krwi za braci stały się dziedzictwem zgromadzenia i Kościoła, posiewem nowych powołań i nowego miłowania Boga i człowieka.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas zaangażowania w sprawy Kościoła

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień ósmy

MIŁOŚĆ, KTÓRA STANĘŁA NA STRAŻY RODZINY

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
Żyjąc powołaniem nazaretanki, w duchu zgromadzenia i jego założycielki, podjęły w nowogródzkiej społeczności służbę wobec rodziny. Wychodziły naprzeciw potrzebom ludzi zwłaszcza najbiedniejszych, bezradnych, zagubionych w życiu, osieroconych. Kształtowały postawy religijne i patriotyczne wychowywanych dzieci i młodzieży. Rodzinom dawały z miłością siebie – czas, modlitwę, pracę, bo, jak uczyła bł. założycielka, Nazaret ma być jak strażnica, wyglądać, gdzie się pali. W końcu oddały życie z miłości do rodziny.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas troski o rodzinę

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

Dzień dziewiąty

MIŁOŚĆ, KTÓRA ODDAJE ŻYCIE

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławione Siostry Męczenniczki, módlcie się za nami

Rozważanie
„Nikt nie ma większej miłości, jak oddać życie za braci”. Codzienne zjednoczenie w wierze i miłości, w modlitwie i pracy, uzdolniło je do podjęcia łaski męczeństwa, przez co złożyły świadectwo największej, ewangelicznej miłości i włączyły się w zbawcze dzieło Chrystusa przez ofiarę Jemu podobną. Odczytały Ewangelię dosłownie, znacząc historię Kościoła i Zgromadzenia daniną własnej krwi. Gdy zdawało się, ze w obliczu szalejącej nienawiści okupanta, w obliczu prześladowań, aresztowań, wywózek, egzekucji, nic nie mogły już zrobić dla innych, one, przynaglone miłością, znalazły jeszcze jedną możliwość daru – własne życie-aby inni żyli.

Bł. Siostry Męczenniczki, uczcie nas codziennego składania życia w ofierze i odwagi w dawaniu świadectwa Chrystusowi

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze…

KORONKA DO  BŁOGOSŁAWIONYCH  SIÓSTR  NAZARETANEK, MĘCZENNIC  Z  NOWOGRÓDKA

(do odmawiania na różańcu)

Znak Krzyża Św.

Wierzę w Boga…

Jezu, Królu Męczenników, zmiłuj się nad nami (trzy razy)

(Na dużych paciorkach)

Bł. Siostry Męczennice Nowogródzkie, módlcie się za nami

(Na dziesiątkach)

Przez ofiarę z życia za rodziny i kapłana, uproście nam łaski