BIAŁORUŚ – ŚWIATŁO POŚRÓD CIEMNOŚCI

Było dla mnie wielką łaską móc towarzyszyć M. Janie w jej podróży na Białoruś w dniach 9 – 19 listopada 2018 r.

To była moja druga wizyta na Białorusi. Pierwsza miała miejsce prawie 20 lat temu. Celem naszego wyjazdu było spotkanie ze wszystkimi Siostrami prowincji. Pierwsze ze spotkań odbyło się w Grodnie, drugie w Nowogródku. Niemniej jednak, Siostra Maria Błaszczyk, Przełożona Prowincjalna, w swojej życzliwości, tak zorganizowała podróż, że mogłyśmy odwiedzić każdy dom, który był „po drodze” z Mińska do Grodna, z Grodna do Nowogródka i z powrotem do Mińska na wylot do Rzymu.

Nabożeństwo do naszych Błogosławionych Sióstr Męczennic rozprzestrzeniło się szeroko. Było to zauważalne, na przykład, w parafii Św. Jana Ewangelisty i Św. Maksymiliana Kolbe w Mińsku, gdzie obchody Uroczystości Wszystkich Świętych obejmowały także bal dla dzieci i dorosłych. Tegoroczny program włączał również przedstawienie teatralne, przygotowane przez Siostrę Klarę Wołczek, o naszych Siostrach Męczennicach, ze szczególną uwagą poświęconą Siostrze Kanucie. Cisza i podniosła atmosfera na sali były dowodami, że przedstawienie wszystkich bardzo poruszyło.

Niech przykład i duch naszych Błogosławionych Sióstr Męczennic ciągle oświeca nasze ścieżki i będą natchnieniem do hojnego życia naszą konsekracją każdego dnia.

 

Read more

EUROPA CHRISTI

II Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi odbył się w dniach od 14 do 22 października, 2018, w Polsce. Poszczególne sesje Kongresu miały miejsce w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie. Ruch Europa Christi stawia sobie za cel przypominanie Europie o jej chrześcijańskich korzeniach i fundamencie wartości moralnych, na których Europa została zbudowana. Ruch staje zdecydowanie przeciwko laicyzacji Starego Kontynentu. Bowiem jeśli Europa straci swoją chrześcijańską tożsamość, grozi jej i całemu światu upadek moralny i klęska. Warto wiedzieć, że jest to ruch ekumeniczny, otwarty na współpracę Chrześcijan Kościołów Protestanckich i Kościołów Wschodu.

Każdy dzień Kongresu poświęcony był jednemu wybranemu zagadnieniu, które prezentowane było na różne sposoby przez wielu zaproszonych gości z Polski i świata. Nasze Zgromadzenie otrzymało zaproszenie do uczestniczenia w sesji zatytułowanej: Europa Męczenników. Ta sesja miała miejsce w Łodzi, w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego. Warto podkreślić, że był to 19 października, a więc dzień liturgicznego wspomnienia męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jego osoba, słowa i męczeństwo były niejako przewodnikiem dla nas w ciągu całego dnia. Zostałam poproszona o przedstawienie historii naszych Bł. Sióstr Męczennic z Nowogródka i przesłania płynącego z ich ofiary. Na sesję przybyła także Siostra Prowincjalna Teofania Migowska z Warszawy i Siostry z pobliskiej wspólnoty w Kolumnie. Była zatem okazja, by uczestnikom sesji rozdać broszury o naszych Błogosławionych Męczennicach. Dla większości uczestników ta historia nie była znana (zwłaszcza np. dla gości z Włoch, Norwegii czy Chorwacji). Cieszyłam się, że moja prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wzruszeniem nawet. Ufam, że udział w Kongresie może być kolejną cegiełką w szerzeniu kultu naszych Błogosławionych.

 

M. Jana Zawieja

 

 

Read more

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.