RELIKWIE NASZYCH MĘCZENNIC W ROSJI

8 grudnia 2022 r. w Rosji, w mieście Czelabińsk, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych Sióstr Męczennic z Nowogródka. Parafia w Czelabińsku w tym dniu przeżywała swoje święto patronalne – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Relikwie naszych Męczennic zostały wniesione w uroczystej procesji na początku Mszy świętej. Wcześniej s. Regina opowiedziała historię naszych błogosławionych Sióstr.

Relikwie do parafii przybyły z Rzymu, w odpowiedzi na prośbę o. Jana Wysockiego i o. Siergieja Bildisa, którzy rozszerzają Kult Męczennic Nowogródzkich i wierzą, że przybyli służyć do Rosji za ich wstawiennictwem. W uroczystości uczestniczyły trzy Nazaretanki: s. Regina i s. Bernadeta z Orska oraz s. Marianna ze Szczuczyńska (Kazachstan), która przywiozła relikwie z Rzymu.

Po Mszy Świętej odbyła się wspólna modlitwa za przyczyną Błogosławionych i uczczenie ich relikwii.

Parafianie dziękowali Siostrom, że teraz tak dobre Patronki będą wspierać rodziny w ich parafii.

S. Marianna Chanina