WIZYTACJA W NAZARECIE

W dniach 2-11 listopada 2022 r. s. Speranza Grzebielec i s. Amabilis Sikora, radne generalne, przebywały w Nazarecie, Ziemi Świętej w celu odbycia wizytacji.

Siostry radne, w krótkim czasie mogły przeżyć i zobaczyć Sióstr codzienność, która jest wypełniona pracą, ale jest jednocześnie głęboko zanurzona w modlitwie. Siostry spotkały się z kapłanami, siostrami zakonnymi oraz przyjaciółmi Wspólnoty. Każde z tych spotkań mówiło o potrzebie posługi w tym kraju i o dobru, które Siostry wnoszą w lokalne środowisko poprzez swoja nazaretańską codzienność.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych misjonarkach w Nazarecie.