SREBRNY JUBILEUSZ S. SPERANZY

23 listopada 2018 S. Beata Rudzińska, Sekretarka i Radna Generalna oraz S. Angela Marie Mazzeo, Radna Generalna uczestniczyły w obchodach Srebrnego Jubileuszu 25 lat życia zakonnego S. Speranzy Grzebielec. Uroczystość odbyła się w Nazarecie, Izrael, gdzie S. Speranza posługuje od wielu lat. Data Jubileuszu została wybrana celowo w okolicy Święta naszej Matki Założycielki, Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Msza Święta Jubileuszowa sprawowana była przez Ks. Biskupa Giacinto-Boulos Marcuzzo, obecnie Wikariusz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i Palestyny. Ks. Biskup Marcuzzo, który wcześniej służył jako Wikariusz Patriarchatu w Nazarecie jest wieloletnim przyjacielem naszego Zgromadzenia, szczególnie Sióstr posługujących w Nazarecie.

W świętowaniu wzięli udział także rodzice S. Speranzy, którzy przylecieli do Ziemi Świętej specjalnie na tę okazję, a także liczne grono zaproszonych gości, włączając księży, braci i siostry zakonne z innych zgromadzeń, jak również wielu świeckich, z którymi Siostry spotykają się na co dzień.

Kilka lat temu Siostry rozpoczęły tradycję zapraszania innych zgromadzeń do wspólnego przeżywania święta naszej Matki Założycielki. Każdego roku uczestniczy uroczystości przybywają coraz liczniej, a tegoroczna zgromadziła największą liczbę osób, ze względu na Jubileusz Siostry.

Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na przekąskę oraz pięknie ozdobiony, jubileuszowy tort.  Pośród zgromadzonych można było usłyszeć rożne języki – angielski, włoski, polski, arabski, francuski, etc. Najbardziej zauważalny był jednak duch jedności i radości.

 

Sr. Angela Marie Mazzeo

 

Read more

NAZARETANKI I STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

W dniach 3-10 marca 2017, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które istnieje przy naszym Zgromadzeniu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich siedmiu Prowincji Zgromadzenia i Regionu na Ukrainie. Spotkanie prowadziła Matka Jana Zawieja, przełożona generalna.

Celem spotkania było zorientowanie się w bieżącej sytuacji Stowarzyszenia w poszczególnych Prowincjach, przejrzenie Statutów i programów formacyjnych, a przede wszystkim wsłuchanie się w głos Kościoła odnośnie duszpasterstwa rodzin dziś. Wprowadzeniem do tego ostatniego zagadnienia były konferencje ks. dr hab. Jacka Golenia z KUL-u na temat zasad towarzyszenia, kierunków odnowy i form towarzyszenia małżeństwu i rodzinie w świetle Adhortacji Amoris laetitia. Bardzo cennym dla formacji osobistej Sióstr był też temat rozeznawania woli Pana w towarzyszeniu innym.

Drugi z prelegentów, ks. dr Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary, podjął temat towarzyszenia młodym w przygotowaniu do wyboru powołania.

Uczestniczki spotkania poruszyły też tematy formacji Sióstr dla duszpasterstwa rodzin oraz udziału świeckich i miejsca Stowarzyszenia w realizacji i kontynuacji misji Zgromadzenia.

Tygodniowa praca zaowocowała nowymi pomysłami i konkretnymi działaniami na rzecz lepszego rozwoju Stowarzyszenia i docenienia jego roli w misji wobec rodzin, małżeństw, narzeczonych oraz osób żyjących w nieregularnych sytuacjach rodzinnych.

W spotkaniu podsumowującym Siostry dziękowały też za możliwość lepszego poznania siebie nawzajem i specyfiki Stowarzyszenia w poszczególnych krajach oraz wymiany materiałów i metod pracy.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest praktycznym wyrazem zamysłu bł. Franciszki Siedliskiej o włączeniu osób świeckich w misję założonego przez nią Zgromadzenia zakonnego. Pierwsze Statuty Stowarzyszenia, nazwanego wówczas Bractwem Najświętszej Rodziny, powstały jeszcze za życia Założycielki.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji oraz uczestnictwa w dobrach duchowych i misji apostolskiej naszego Zgromadzenia. Poprzez wysiłek życia na wzór Najświętszej Rodziny, dają świadectwo o chrześcijańskich wartościach rodziny w swoich środowiskach. Dla Zgromadzenia natomiast Stowarzyszenie jest szansą pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy 880 stałych członków oraz kilkuset kandydatów i sympatyków, którzy spotykają się w 53 grupach formacyjnych. Towarzyszy im na stałe ponad 60 Sióstr. Coraz częściej, również doświadczeni członkowie podejmują współodpowiedzialność za formację i działalność apostolską swoich grup.

Read more

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.