CSFN

Kim jesteśmy

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu są międzynarodowym apostolskim zgromadzeniem. Idąc za przykładem Założycielki, Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszki Siedliskiej, dążymy do głębokiego oddania się życiu modlitwy, który nadaje kierunek i znaczenie naszemu zaangażowaniu w Kościele i społeczeństwie.

Refleksja nad życiem Świętej Rodziny z Nazaretu przynagla nas do skoncentrowania wszystkiego na Bogu, tak jak czynili to Jezus, Maryja i Józef. Wierzymy, że w Bogu wszystko jest złączone i przepojone łaską Bożą, dlatego z szacunkiem podchodzimy do całego stworzenia. Wszyscy ludzie są dziećmi Boga, a  nasze apostolaty w 14 krajach pozwalają nam dostrzec twarz Boga pośród ogromnej różnorodności kultur i doświadczeń życiowych.

Postrzegając rodzinę jako najistotniejszy element w budowaniu mocnego społeczeństwa, w szczególny sposób angażujemy się w  umacnianie i wspieranie moralnego i duchowego rozwoju rodzin. Czynimy to poprzez różnorodne posługi, na które składają się tradycyjne i nowatorskie działania na polu edukacji, służby zdrowia, pracy socjalnej oraz duszpasterskiej takiej jak ewangelizacja, katechizacja, prowadzenie rekolekcji czy opieka  pastoralna.

Czy wiesz:

Siostry przedstawione na tym zdjęciu reprezentują członkinie z 13 krajów i 5 kontynentów – Afryki, Azji, Australii, Europy i Północnej Ameryki, to jedyne w swym rodzaju spotkanie miało miejsce z okazji międzynarodowego Sympozjum „Nazaretanki – ze Świętą Rodziną dla rodzin” w 2014 r.

Krótka prezentacja przygotowana o naszym Zgromadzeniu z okazji Vocation Expo w Londynie. W ścieżce dźwiękowej została wykorzystana piosenka w wykonaniu Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej z Warszawy (DMN) pt. „Nie jesteś sam”. Podziękowanie dla S. Bogny Noetzel za udostępnienie jej. Zainteresowanych Duszpasterstwem Młodzieży Nazaretańskiej zapraszamy na ich portal: https://dmn-nazaret.pl/