XXVI KAPITUŁA 2024

Zwołanie Kapituły Generalnej

Z radością i poczuciem nadziei zwołuję oficjalnie XXVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Myślą przewodnią tej Kapituły Spraw będzie: „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej (…) czyż jej nie poznajecie?” (Iz 43,19). Słowa te zawierają zarówno nadzieję, jak i wyzwanie dla nas. W naszym Prawie Miłości czytamy, że podstawowym celem kapituły generalnej jest „angażowanie wszystkich delegatek we wspólnym poszukiwaniu woli Bożej”, a także „przeprowadzenie oceny działalności Zgromadzenia i podjęcie planowania na przyszłość w związku ze zmieniającymi się potrzebami Kościoła i świata” (7.49). Dlatego, kierując się tymi słowami Pana, będziemy starały się odczytywać Boże działanie w „znakach czasu” i rozeznawać, do czego On nas teraz wzywa.

Kapituła Generalna będzie miała miejsce w Rzymie, w Domu Generalnym. Rozpocznie się 30 czerwca, a zakończy 24 lipca 2024 roku. Trzydniowe rekolekcje odbędą się w dniach 1-3 lipca. Siostry, które będą pełniły funkcję delegatek proszone są o przybycie do Rzymu najpóźniej do 29 czerwca 2024 r.

Modlitwa za Kapitułę

W ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy wiele wysiłku zostanie poświęcone przygotowaniom do kapituły. Jednak ważniejszy od wszelkich działań jest duchowy fundament, na którym musimy budować. Dlatego proszę każdą wspólnotę lokalną o rozpoczęcie modlitwy za Kapitułę Generalną, która powinna być odmawiana każdego dnia od teraz aż do zakończenia Kapituły. Niech Duch Święty będzie naszym przewodnikiem na każdym kroku tej drogi, a Pan niech błogosławi naszą pracę i przyniesie owocne żniwo dla dobra Jego Królestwa.

W miłości Świętej Rodziny,
S. Angela Marie Mazzeo
od Jezusa, Radości całego Stworzenia

Kraków, 17 stycznia, 2023