DANE KONTAKTOWE PROWINCJI

Lista kontaktów

DOM GENERALNY

Via Nazareth, 400
00166 Roma, Italia
Tel. (0039) 06 624 0929

e-mail: info@nazarethfamily.org
www: pl.nazarethfamily.org
Fb: www.facebook.com/CSFN.Roma/

AUSTRALIA
Prowincja Ducha Świętego
Dom Prowincjalny
116-132 Quakers Road
Marayong NSW 2148
Tel. (+61) 2 9626 9200
e-mail: rita@csfn.org.au

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: vocationscsfn@gmail.com
www:  csfn.org.au
Fb: www.facebook.com/csfnaustralia

BIAŁORUŚ
Prowincja Błogosławionych Męczennic z Nowogródka
Dom Prowincjalny
ul. Mołodziożnaja 4A
230025 Grodno
tel. (+375) (152) 75 36 58
e-mail: bysekretariat@gmail.com

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: snazaria@mail.ru

EUROPA ZACHODNIA
Prowincja Jezusa Dobrego Pasterza/Provincia Di Gesù Buon Pastore
Anglia, Francja, Włochy/Inghilterra, Francia, Italia
Dom Prowincjalny/ Casa Provinciale
Via Machiavelli, 18
00 185 Roma / Italia
tel. (0039) 348 318 80 95

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: buonpastore.csfn@gmail.com

FILIPINY
Prowincja Maryi z Nazaretu
Dom Prowincjalny
358 Columbia Street
P.O. Box 523
Greenhills Post Office
1502 San Juan, Metro Manila
Philippines
tel./fax (632) 8721 69 80
e-mail: elsacsfn@yahoo.com

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: sr.mylineabella@yahoo.com
Tel: 090 8264 73 17

POLSKA – KRAKÓW
Prowincja Najświętszego Imienia Maryi
Dom Prowincjalny
ul. Nazaretańska 1
30-685 Kraków
tel. (0048) 12 654 42 10
tel./ fax (0048)  12  654 57 34
e-mail: sekretariat@nazaretanki.org

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: s.m.angelika@gmail.com
tel. (0048) 608 339 100
www: www.nazaretanki.org
www.nazaretmlodym.pl
Fb: www.facebook.com/NazaretankiMlodym/

POLSKA – WARSZAWA
Prowincja Najświętszego Imienia Jezus
Dom Prowincjalny
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel. (0048) (22) 841 42 27
e-mail: nazaretanki.warszawa@gmail.com

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: mariannacsfn@gmail.com
www: www.nazaretanki.pl/warszawa/

STANY ZJEDNOCZONE
Prowincja Świętej Rodziny – USA
Dom Prowincjalny
310 North River Road
Des Plaines, IL 60016
tel. (001) 847 298 6760
www: nazarethcsfn.org
Fb: www.facebook.com/csfn.usa

Kontakt w sprawie powołań:
s. Emmanuela Le – (01) 682 203 9675
e-mail: vocations@nazarethcsfn.org

UKRAINA
Region Św. Michała Archanioła
вул. Київська 265 кв 64
07400 Бровари
Україна
ul. Kijewska 265 / 64
07400 Browary
Ukraina
tel. 00380 96 440 2215
e-mail: nazaretanki.ua@gmail.com
Fb: www.facebook.com/nazaretanki

Kontakt w sprawie powołań:
e-mail: lolik2709@gmail.com