FRANCISZKA SIEDLISKA, 1842-1902

Założycielka

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Założycielką Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszka Siedliska. Dzieło Zgromadzenia rozpoczęła w 1875 roku w Rzymie. Choć urodzona w rodzinie zamożnej i zajmującej wysoką pozycję społeczną w dziewiętnastowiecznej Polsce, Franciszka pragnęła głębokiego życia duchowego wyrażonego poprzez radykalne oddanie się w ślubach zakonnych.

W trakcie swych wieloletnich podróży po Europie w celach zdrowotnych, Franciszka poszukiwała instytutu zakonnego, do którego mogłaby wstąpić. W końcu odczytała Boże zaproszenie do utworzenia nowego zgromadzenia. Pomimo licznych prób i duchowych cierpień, których doświadczyła, w 1873 roku Ojciec święty Pius IX pobłogosławił rozwój jej zgromadzenia. Pierwszą wspólnotę Franciszka założyła w Rzymie, by w ten sposób podkreślić swe oddanie Kościołowi oraz wyrazić pragnienie przekroczenia wszelkich granic etnicznych. Chciała bowiem nieść miłość Chrystusa wszystkim i każdemu z osobna.

Nasz charyzmat, jak to wyraziła Błogosławiona Założycielka, jest głębokim wyrazem wdzięczności za współistnienie całego stworzenia, zrodzonego z głębokiej kontemplacji Trójcy i Jej ziemskiego odbicia – Świętej Rodziny z Nazaretu.

Zakorzenione w Chrystusie i współdziałające z Kościołem, nasze Zgromadzenie pragnie, poprzez różnorodność swoich apostolatów, budować wspólnoty miłości i nadziei. Postrzegamy rodzinę jako miejsce pielęgnowania wartości i formowania osób, dlatego w duchu Franciszki Siedliskiej pracujemy na całym świecie, by odpowiadać na potrzeby rodziny ludzkiej jak własnej.

Franciszka przyjęła zakonne imię Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. 23 kwietnia 1989 roku została beatyfikowana. Obecnie około 1100 sióstr ożywionych duchem swej Założycielki, który jest ich inspiracją i motywacją, pracuje w 14 krajach.