XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu zwracają się do wszystkich z serdeczną prośbą o modlitwę na czas XXIV Kapituły Generalnej, która odbędzie się w Rzymie, w Domu Generalnym Zgromadzenia, w dniach od 6 do 26 lipca 2015 roku. Temat Kapituły brzmi: „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam (J 20,21) – Nazaretanki wobec wyzwań nowej Ewangelizacji wśród rodzin i ubogich”. Obrady Kapituły poprzedzą trzy dni rekolekcji (3 – 5 lipca), które poprowadzi O. prof. Andrzej Wodka, redemptorysta. O. Andrzej będzie również przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły w dniu 6 lipca. Natomiast Mszę św. zamykającą Kapitułę będzie celebrował Kard. George Pell.

Pragnieniem naszym jest, by zbliżająca się Kapituła Generalna była dla każdej z nas błogosławionym czasem odnowienia radości ewangelicznej, radości ucznia, który jest posłany przez swego Mistrza. „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Owo posłanie dokonuje się w każdej epoce, w każdej szerokości geograficznej, stale. Dlatego ciągle na nowo, pokolenie po pokoleniu, zadajemy sobie trud odczytywania Bożego planu względem Zgromadzenia i każdej z nas.

W Kapitule weźmie udział 40 Delegatek i 3 Obserwatorki, reprezentujące w sumie 13 krajów, w których posługuje nasze Zgromadzenie. Pomagać im będą Siostry sekretarki, tłumaczki, personel biurowy, Siostry odpowiedzialne za przygotowanie liturgii, a także cała wspólnota domu generalnego, która będzie służył swoją gościnnością i pomocą w każdy możliwy sposób.

Już dziś wyrażamy szczerą wdzięczność za modlitwę i duchowe towarzyszenie w czasie naszych poszukiwań, tak by wydały one te owoce, których Bóg pragnie dla Zgromadzenia, Kościoła i świata.

Znaczenie symboli:

  • Serce (czerwono-żółte) – symbolizuje przesłanie dzieła Nowej Ewangelizacji, które ma na nowo w ludziach rozbudzić podstawowe prawdy wiary zawarte w kerygmacie – „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1 J 4, 10)
  • Duch święty (biały) – Jezus, który wypełnił już swoją misję na ziemi, posyła nam Ducha świętego, byśmy mogli kontynuować Jego zbawcze dzieło. To On zapala w nas płomienny zapał misyjny, który przynagla by iść w świat, by być zwiastunami Dobrej Nowiny, On też uzdalnia nas do wsłuchiwania się w Boży plan względem Kościoła, naszego Zgromadzenia, każdej z nas.
  • Święta Rodzina (niebieska) – wyraża nasze Zgromadzenie, nasz charyzmat, każdą siostrę – umieszczona nad światem/Kościołem jest, jak pisała nasza Matka, jak strażnica wypatrująca gdzie się pali.
  • Kula ziemska (zielony) – reprezentuje Kościół na całym świecie (podobnie jak 5 kolorów wyrażających 5 kontynentów), który ma być w sercu naszej posługi, tam nas posyła Jezus Chrystus.

(Słowa i muzyka: s. Lidia Hałas, CSFN)

1. Panie, to Ty prowadzisz nas.                                                 C G F G
Panie, bo nadszedł już czas.                                                      C G F G
Prosimy, by Duch Twój Święty tchnął Swe pragnienia,        F C F E
Oświecał, prowadził nas, niech serca nam przemienia.        C F C G

Ref.:
„Jak Ojciec  Mnie posłał,                                                  C
Tak i Ja was posyłam”                                                       F G C e a
Wyjdźcie ofiarować Moje życie światu                           F G C e a
Każdemu stroskanemu: siostrze i bratu.                       F G
W każdym czasie, w każdym miejscu,                            C G
By wszędzie dotarła wiara w Ciebie,                               F G C e a
Z radością,  miłością, ofiarą i sercem,                            F G C e a
W rodzinach, ubogich, gdzie Ty, Panie, zechcesz.       F d F G

2. Panie, posyłasz każdą z nas,                                         C G F G
Z Misją Miłości w ten świat.                                              C G F G
Pomóż wypowiedzieć nasze TAK dla Ciebie,                 F C F E
Wypełnić z radością wolę Twego Ojca w niebie.           C F C G

Ref.: …

3. Panie, pragniemy wielbić Cię                                     C G F G
W prostej i codziennej służbie.                                      C G F G
Przez wstawiennictwo Matki Marii prosimy,               F C F E
Byśmy na nowo wciąż Królestwo Twe szerzyły.          C F C G

Ref.: …