XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 14-16 lipca

Jest taka piękna piosenka “I am for you” (Jestem dla Ciebie). W tej piosence Bóg objawia nam swoje Imię jako: „JESTEM DLA CIEBIE.” Podobnie jak Mojżesz stanął przed płonącym krzewem i Bóg objawił mu swoje imię, i my także stajemy wobec „płonącego krzewu” XXIV Kapituły Generalnej, ciekawi Bożych planów wobec nas i gotowe do bycia posłanymi w imieniu Jezusa do tych najbardziej potrzebujących. Tak jak Bóg zapewnia nas słowami: „JESTEM dla Ciebie,” tak i my wyrażamy te same słowa do siebie nawzajem, jako sióstr we wspólnocie. Jeśli prawdziwie wierzymy, że „jesteśmy dla siebie,” myślimy, mówimy i działamy inaczej i stajemy się misją! Dziękujemy Bogu za cudowny czas doświadczenia bogactwa różnorodności wśród nas i dla wielu przejawów naszej misji i charyzmatu Nazaretu, widocznych w każdej z sióstr, zebranych tu w Wiecznym Mieście.