XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 8-10 lipca

Raporty, raporty i jeszcze raz raporty! W tych dniach miałyśmy okazję dowiedzieć się wielu rzeczy na temat naszego Zgromadzenia , w jaki sposób realizuje ono swoją misję! Wielkie „DZIĘKUJEMY” płynie z naszych serc do wszystkich Sióstr, które przedstawiały sprawozdania.

Z góry od lewej: S. Daniela Tupaj, Ekonomka Generalna, S. Grażyna Rocławska, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Ducha Świętego, Australia, S.Justyna Czerwińska, obserwatorka Kapituły, Przełożona naszej misji w Ghanie, S. Angela Marie Mazzeo, Radna Generalna, przedstawiająca sprawozdanie na temat Wietnamu; 2-gi rząd od lewej: S. Barbara Jean Wojnicki, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Świętej Rodziny, USA, S. Maria Błaszczyk, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Bł. Męczennic z Nowogródka, Białoruś, 3-ci rząd od lewej: S. Amata Nowaszewska, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Najśw. Imienia Jezus, Warszawa, przedstawiająca sprawozdanie także na temat naszej misji w Kazachstanie, S. Helen Tereba, Asystentka Generalna, przedstawiająca sprawozdanie na temat naszej misji w Ghanie, S. Elena Wróbel, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Imienia Maryi, Kraków, S. Teresita Brońska, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Jezusa Dobrego Pasterza, Europa Zachodnia. 4-ty rząd od lewej: S. Elsa Marie Ciriaco, Przełożona Prowincjalna, Prowincja Maryi z Nazaretu, Filipiny, S. Beata Zimińska, obserwatorka Kapituły, przedstawiająca sprawozdanie na temat naszej misji w Rosji, S. Speranza Grzebielec, obserwatorka Kapituły, przedstawiająca wraz z Matką Janą sprawozdanie na temat naszej misji w Izraelu i  S. Aneta Tobiasz, Przełożona Regionalna, Region Św. Michała Archanioła, Ukraina.