XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 24-25 lipca

Ostatnie dni pracy XXIV Kapituły Generalnej mamy za sobą i Siostry Delegatki czeka jedynie podpisanie dokumentów, oficjalna ceremonia i Msza św. na zakończenie Kapituły. Dla nas ważne jest, że możemy zakończyć z takim samym entuzjazmem i radością, jaki towarzyszył nam podczas rekolekcji, sesji orientacyjnych i w dniu otwarcia Kapituły. Byłyśmy na Górze Przemienienia i przeżyłyśmy przejmujące spotkanie z naszym Bogiem i ze sobą nawzajem. Podobnie jak uczniów, Jezus posyła nas z powrotem na dół z ważnym przesłaniem: Idźcie! Idźcie więc i nauczajcie! Idźcie i uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie jeńców! Idźcie i nieście Ewangelię najbardziej potrzebującym… IDŹCIE! Jezus posyła nas, ale nie idziemy same. Idziemy we wspólnocie i współpracy z Duchem Świętym, ze sobą nawzajem i z każdą siostrą nazaretanką. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam modlitwą w ciągu tych tygodni oraz wszystkim naszym siostrom, które służyły na tak wiele sposobów, aby ta Kapituła stała się prawdziwym spotkaniem!