XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 18 lipca

Kapituła Generalna jest czasem, w którym przeplatają się ze sobą nasze osiągnięcia, realia, które są obecnie naszym udziałem oraz nadzieje i marzenia na przyszłość. W minionym tygodniu w sposób szczególny świętowałyśmy naszą nazaretańską misję pośród rodzin i wielkie dobro, które dokonuje się poprzez nasze siostry, przez członków Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, oraz tych, którzy są naszymi współpracownikami  w naszych apostolatach. Pośród tych wielu wspaniałych inicjatyw, Duch Święty zaprasza nas do jeszcze większych rzeczy. Nie tylko nasze dzieła, ale my sami w całej swojej istocie jesteśmy „Misją” (Evangelii Gaudium, nr 273). W jaki sposób Ty będziesz „Misją” dziś?