XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 16 lipca

Treści raportów Ekonomki Generalnej, Przełożonych Prowincjalnych i Przełożonej Regionalnej, a także Sióstr z naszych placówek misyjnych wypełniły nasze serca. Z uwagą słuchałyśmy i dowiadywałyśmy się na jak wiele sposobów nasza nazaretańska Misja jest wypełniana w trzynastu krajach na pięciu kontynentach. Był to prawdziwie inspirujący czas dla nas, zgromadzonych tu, na XXIV Kapitule Generalnej.

Podczas gdy Siostry Delegatki i Obserwatorki Kapituły obradują w Sali Kapituły, wiele wspaniałych Sióstr troszczy się o nas i o to, by Kapituła sprawnie przebiegała. Siostry, które zajmuą się przygotowaniem codziennej liturgii i oprawy muzycznej dbają o naszego ducha modlitwy, podczas gdy po drugiej stronie budynku sekretarki Kapituły i asystentka techniczna pomagają nam koncentrować się na codziennej pracy Kapituły. Serdeczne PODZIĘKOWANIE dla wszystkich!