XXIV KAPITUŁA GENERALNA

Kapituła 2015, 22-23 lipca

XXIV Kapituła Generalna szybko zbliża się do końca, ale nawet podczas tych ostatnich dni Siostry Delegatki intensywnie pracują, wsłuchując się w przynaglenia Ducha Świętego i zastanawiając się, w jaki sposób zaprezentować najistotniejsze przesłanie Kapituły. Także w tym czasie przygotowywane są Akta Kapituły, czyli dokument końcowy, który będzie przekazany całemu Zgromadzeniu, i który będzie przypominał nam o tym, jak doszło do XXIV Kapituły Generalnej, co podczas niej miało miejsce oraz co było owocem tego świętego czasu. Nic z tego nie byłoby możliwe bez niezwykłej pomocy Facylitatorki Kapituły, personelu pomocniczego i Sióstr ze wspólnoty Domu Generalnego, które troszczyły się o wszystkie nasze potrzeby. Gelato z całej Italii nie wystarczy, by wyrazić Im naszą wdzięczność, ale nasza modlitwa z pewnością pomoże to uczynić!