WIZYTA W CZARNOGÓRZE

W dniach 30.12. 2022 – 4.01.2023 r. s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna i s. Amabilis Sikora, sekretarka i radna generalna udały się do Czarnogóry na zaproszenie Ks. Biskupa Ivana Štironja. Siostry spotkały się z Ks. Biskupem, kapłanami posługującymi w diecezji Kotor, siostrami zakonnymi oraz parafianami, w celu zapoznania się z potrzebami tamtejszego Kościoła i rozeznania, co do roli naszego Zgromadzenia w tym miejscu.