BIAŁORUŚ – ŚWIATŁO POŚRÓD CIEMNOŚCI

Było dla mnie wielką łaską móc towarzyszyć M. Janie w jej podróży na Białoruś w dniach 9 – 19 listopada 2018 r.

To była moja druga wizyta na Białorusi. Pierwsza miała miejsce prawie 20 lat temu. Celem naszego wyjazdu było spotkanie ze wszystkimi Siostrami prowincji. Pierwsze ze spotkań odbyło się w Grodnie, drugie w Nowogródku. Niemniej jednak, Siostra Maria Błaszczyk, Przełożona Prowincjalna, w swojej życzliwości, tak zorganizowała podróż, że mogłyśmy odwiedzić każdy dom, który był „po drodze” z Mińska do Grodna, z Grodna do Nowogródka i z powrotem do Mińska na wylot do Rzymu.

Nabożeństwo do naszych Błogosławionych Sióstr Męczennic rozprzestrzeniło się szeroko. Było to zauważalne, na przykład, w parafii Św. Jana Ewangelisty i Św. Maksymiliana Kolbe w Mińsku, gdzie obchody Uroczystości Wszystkich Świętych obejmowały także bal dla dzieci i dorosłych. Tegoroczny program włączał również przedstawienie teatralne, przygotowane przez Siostrę Klarę Wołczek, o naszych Siostrach Męczennicach, ze szczególną uwagą poświęconą Siostrze Kanucie. Cisza i podniosła atmosfera na sali były dowodami, że przedstawienie wszystkich bardzo poruszyło.

Niech przykład i duch naszych Błogosławionych Sióstr Męczennic ciągle oświeca nasze ścieżki i będą natchnieniem do hojnego życia naszą konsekracją każdego dnia.