SPOTKANIE DYREKTOREK I PRZEDSTAWICIELI SNR

W dniach 16 – 21.06.2022 w Domu Generalnym w Rzymie odbyło się spotkanie Sióstr Dyrektorek SNR oraz Przedstawicieli SNR. Było to pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli także reprezentanci ze Stowarzyszenia. Matka Generalna Angela Marie Mazzeo witając wszystkich, uczestników bardzo podkreśliła historyczność tego spotkania.

W łączności i w duchu Kościoła synodalnego, wyruszyliśmy razem w drogę …

Temat spotkania: Nazaretanki i SNR na ścieżce synodalnej Kościoła ze Świętą Rodziną

Metoda spotkania: spotkanie, słuchanie, rozeznanie

Obraz do kontemplacji: Święta Rodzina w drodze do Jerozolimy – odnalezienie Jezusa w Świątyni – powrót do Nazaretu (Łk 2,41-52)

Cel spotkania: Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem: CSFN i SNR”?

W spotkaniu uczestniczyło: 11 sióstr, 16 osób dorosłych oraz 9 dzieci, które miały swój bardzo bogaty program. Uczestnicy przybyli z USA, Francji, dwóch polskich prowincji: Warszawy i Krakowa, Australii, Filipin oraz z Białorusi. Używaliśmy j. polskiego i angielskiego. Dwie siostry pomagały nam w tłumaczeniach.

W trakcie spotkań towarzyszyli nam:

  • S. Maria Teresa Marcinik, która przybliżyła nam charyzmat, duchowość i misje Zgromadzenia, pochylając się nad tematem: Jak Nazaretanki i SNR mogą kroczyć razem, pijąc z tego samego źródła?
  • S. Barbara Gromada, która w dwóch spotkaniach opowiedziała nam o Matce Założycielce oraz o Słudze Bożej Małgorzacie Banaś.
  • O. James Grummer SI, który wprowadził nas w temat połączony z warsztatami o rozeznawaniu wspólnotowym.

Uczestnicy przedstawiali zebrane z terenów prowincji odpowiedzi na temat, jak kroczymy razem z perspektywy sióstr i członków. Dzieliliśmy się na temat formacji w SNR. Małżeństwo z prowincji warszawskiej przedstawiło nam zewaluowany 8-letni program formacyjny, który zawiera bogate konspekty na każde spotkanie. Podjęliśmy wspólnie decyzje o przetłumaczeniu programu na j. angielski i wprowadzaniu go w całym SNR.

Wspólnie uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra oraz nawiedziliśmy dom na via Machiavelli. Codzienna Msza Święta miała zawsze tę samą intencję: w intencjach powierzanych za wstawiennictwem Bł. Franciszki Siedliskiej. Możemy powiedzieć, że siostry nazaretanki, SNR i wszyscy nam bliscy byli obecni z nami w modlitwie.

Był to bardzo intensywny czas. Każdy dzień kończył się rekreacją przygotowywaną przez poszczególne SNR. Z powodu różnych ograniczeń nie mogliśmy zrealizować w pełni naszego programu, ale dziękuję Bogu za to co było, za dar spotkania, za dar różnorodność, za radość bycia w większej rodzinie nazaretańskiej, za miłość do Najświętszej Rodziny, którą Bóg napełnia serca tych, których chce i za nieustanną opiekę Bł. Franciszki Siedliskiej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, aby to spotkanie się odbyło.

S. Speranza Grzebielec