JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA NAJŚWIETSZEJ RODZINY W ŻDŻARACH

5 czerwca 2021 r. w Żdzarach obchodzony był jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny w Prowincji Warszawskiej, na który przybyło wiele Sióstr, w tym z Rzymu s. Speranza Grzebielec – radna generalna i generalna koordynatorka SNR oraz s. Amabilis Sikora –  sekretarka i radna generalna, wielu członków SNR z 16 wspólnot z całej Polski oraz kapłanów posługujących w SNR. Jubileusz był okazją do złożenia Bogu i ludziom podziękowania za małe i wielkie łaski, których doświadczają na co dzień członkowie SNR.

Bp Adrian Galbas skierował do uczestników jubileuszu konferencję o wspólnocie, potrzebie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, trwania na wspólnej modlitwie, bez której umiera i człowiek, i wspólnota. Przewodniczył też Mszy świętej podczas której 9 nowych członków wstąpiło do Stowarzyszenia. Po Eucharystii wszyscy goście udali się na wspólny posiłek i pełne radości świętowanie na świeżym powietrzu. Były rozmowy, chwile wzruszenia, wspomnienia przywołane przez film i prezentację zdjęć z 25 lat istnienia SNR.

Na zakończenie w żdżarskiej kaplicy uczestnicy spotkania odśpiewali uroczyste Te Deum laudamus za dar Stowarzyszenia. Każda rodzina i każda osoba otrzymały świecę zapaloną od jubileuszowej świecy z przesłaniem: Idźcie i nieście światło Jezusa! Szerzcie Królestwo Bożej miłości! Bądźcie misją!.

Obecnie SNR działa na świecie w 7 prowincjach Zgromadzenia i liczy około 750 członków, w tym w prowincji warszawskiej ponad 200 członków i co najmniej tyle samo przyjaciół.