ASPIRAT W UKRAINIE

18.08.2022 r. w Gniewaniu (Ukraina) s. Beata Wilk, przełożona Regionu świętego Michała Archanioła, przyjęła do aspiratu Katię. To ogromna radość dla wszystkich w tym trudnym, wojennym czasie. Odpowiadając na głos powołania, Katia rozpoczęła czas, w którym słuchając Boga, będzie rozpoznawała drogę, którą przygotował dla niej Ojciec w swojej wielkiej miłości.

Modlimy się, aby Duch Święty oświecił jej serce.