WIZYTA W UKRAINIE

W dniach 31.05. – 9.06.2023 r. s. Alina Furczyk, asystentka generalna, przebywała w Ukrainie. Siostra odwiedziła wszystkie wspólnoty Sióstr i miała możliwość spotkania ze wszystkimi Siostrami pracującymi w Ukrainie.

Były to bardzo wzruszające spotkania, podczas których Siostry dzieliły się swoim doświadczeniem i przeżyciami czasu wojny. Ostatni czas jest dla wszystkich bardzo trudny, gdyż od początku maja niemal co nocy, a czasem także i w dzień, rozlegają się alarmy przeciwlotnicze. Ludzie żyją w sytuacji ciągłego stresu i zagrożenia, są zmuszeni wstawać w środku nocy niemal codziennie, a potem normalnie funkcjonować w ciągu dnia, co powoduje ogromne zmęczenie. Dodatkowe cierpienie przyniosła wiadomość o wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce, w wyniku czego pod wodą znalazły się dziesiątki miejscowości, a ludzie na okupowanych terenach zostali pozbawieni pomocy. Woda zalała także część Chersonia, miasta, gdzie pracują nasze Siostry. Co prawda w chwili obecnej nie mogą przebywać w mieście, ale organizują pomoc i pozostają w kontakcie z księdzem i parafianami. Są również gotowe wrócić tam, kiedy tylko będzie to możliwe.

Mimo wojny i wszystkich nieszczęść wszyscy w Ukrainie starają się żyć normalnie, na ile sytuacja na to pozwala, robią, co jest możliwe i modlą się o szybkie zakończenie wojny. Siostry organizują i włączają się w różne formy pomocy: materialną, psychologiczną i duchową. Starają się nieść pokój i miłość, szukają woli Bożej i nowych form służenia ludziom, podejmują codzienny wysiłek przekraczania siebie i swoich lęków, wspierając się wzajemnie oraz pomagając ludziom, wśród których żyją.

Nie ustawajmy w modlitwie, by Bóg okazał miłosierdzie i dał pokój Ukrainie.