ZJAZD REGIONALNY W UKRAINIE

W dniach 28.04. – 8.05.2021 s. Alina Furczyk, asystentka generalna przebywała w Ukrainie. Głównym celem wizyty był udział w zjeździe wszystkich Sióstr Regionu świętego Michała Archanioła. Do Hajvoronu przyjechało 18 Sióstr, by wspólnie uczestniczyć w dorocznym spotkaniu. Na zjazd została zaproszona s. Maria Santus z Warszawy, która poprowadziła dla Sióstr warsztaty i wykłady dotyczące emocjonalności, komunikacji i relacji. Spotkanie trwało od 30.04 do 4.05 i był to niezwykle wypełniony czas. Siostry korzystając z fachowej pomocy i bogatego doświadczenia s. Marii, miały możliwość wejścia w głąb swoich uczuć i emocji, by lepiej poznać siebie oraz z innej perspektywy spojrzeć na swoją historię życia i relacje we wspólnotach. Był to także błogosławiony czas ciszy i modlitwy w tym pięknym zakątku Ukrainy, a możliwość spacerów i innych form rekreacji, dawała wszystkim dużo radości. S. Alina podzieliła się także z Siostrami refleksją na temat posłuszeństwa jako wyrazu oblubieńczej relacji z Jezusem oraz niezwykle istotnego aspektu naszej nazaretańskiej tożsamości.

Po powrocie z Hajvoronu odbyło się także spotkanie z całą Radą Regionu, na temat różnych stylów komunikowania się i wyzwaniach rozeznawania wspólnotowego w zarządzaniu. Przed samym wyjazdem s. Alina spędziła razem ze wspólnotą z Browar cały dzień na świętowaniu dnia junioratu s. Natalii Tereszczuk. Była to okazja wspólnego zwiedzania ogrodu botanicznego w Kijowie. Budząca się do życia przepiękna przyroda, kwiaty, krzewy, drzewa i przepiękne widoki na Dniepr oraz pobliskie monastyry były ukoronowaniem tego pięknego czasu.