WIZYTACJA W UKRAINIE

W dniach 27 stycznia – 15 lutego 2024 r. s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna wraz z s. Lucyną Frączek, ekonomką generalną przebywały w Ukrainie na wizytacji generalnej. Był to czas dzielenia się wiarą i doświadczeniem, spotkania, modlitwy i rozmów z każdą wspólnotą i każdą Siostrą pracującą w tym kraju przeżywającym obecnie tragedię wojny.

Siostry miały także okazję spotkać się z parafianami, kapłanami oraz rodzinami przesiedleńców z terenów okupowanych, którym Siostry pomogły, dzięki darowiznom tak wielu osób. Słuchając ich tragicznych historii, mogły dotknąć ran, jakie ciągle zadaje wojna, zło i nienawiść.

S. Angela Marie mówiąc o pobycie w Ukrainie, podkreśliła, że czas ten pozwolił także doświadczyć w sposób bardzo konkretny, że „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”(Rz 5, 20): Siostry z Regionu Michała Archanioła w czasie wojny nauczyły się bardziej polegać na Panu, rozpoznawać Jego Opatrzność i być bardziej dyspozycyjnymi wobec Jego planów oraz potrzeb innych ludzi, gdy tylko takie się pojawią. Siostry mają też większą świadomość tego, że ich życie jest w rękach Boga i że naszym jedynym prawdziwym schronieniem jest Pan. Ta obecna rzeczywistość, która z pewnością jest zakorzeniona w Krzyżu, jest także okazją, aby wyjść poza zwykłe ludzkie reakcje i oczami wiary szukać okazji do bycia narzędziami pokoju, świadkami pojednania, a przede wszystkim niosącymi Bożą miłość.