ZMIANA ZARZĄDU REGIONALNEGO NA UKRAINIE

Region Świętego Michała Archanioła na Ukrainie został utworzony sześć lat temu. Przed pierwszym zarządem regionalnym stanęło wyzwanie, by połączyć Siostry z dwóch różnych krajów i dwóch różnych prowincji, co nie było łatwym zadaniem. Dlatego 29 sierpnia 2020 r. Siostry całego regionu zebrały się w Kijowie, by wyrazić wdzięczność pierwszemu zarządowi: s. Anecie Tobiasz, przełożonej regionalnej, s. Felicycie Dworeckiej, asystentce, s. Karolinie Młodzianowskiej, ekonomce i radnej oraz s. Franciszce Tumaniewicz, sekretarce i radnej, za ich niestrudzony wysiłek budowanie jedności między Siostrami i troskę o życie duchowe Sióstr w Regionie przez ostatnie sześć lat. Dzień ten był także czasem wdzięczności i modlitwy za nowy zarząd Regionu. Uroczystość instalacji nowego zarządu odbyła się w parafii Maryi Matki Kościoła w Kijowie podczas specjalnego nabożeństwa przygotowanego przez Siostry. Na tę uroczystość przyjechała także s. Alina Furczyk z Rzymu. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił br. Błażej Suska, Przełożony Kustodii Braci Mniejszych Kapucynów.

Nowy zarząd Regionu św. Michała Archanioła  stanowią:

s. Beata Wilk, przełożona regionalna,

s. Weronika Bielak, asystentka i sekretarka,

s. Bogumiła Futrega, ekonomka i radna,

s. Agata Brońka, radna.

Siostry wyraziły wolę przyjęcia nowej odpowiedzialności oraz gotowość służenia swoim Siostrom. Swoje życzenia, aby codziennie starały się w wierze i pokorze podążać za przykładem Matki Założycielki i jej nieustannym pragnieniem pełnienia woli Bożej oraz aby łaska Boża podtrzymywała je pośród wyzwań, które z pewnością nadejdą przekazała także s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna. Skierowała ona także do wszystkich Sióstr ważne słowa: Kiedyś usłyszałam, że nie możemy oczekiwać niczego od naszych przełożonych, jeśli nie modlimy się za nie, ale także przełożone nie mogą oczekiwać niczego od Sióstr, jeśli nie modlą się za nie. Dlatego módlmy się za siebie nawzajem i w ten sposób ofiarujmy sobie nawzajem duchowe wsparcie. Pracujmy wszystkie razem, aby szerzyć Boże Królestwo miłości.