Hiszpania

Początki misji Zgromadzenia w Benicassim

Zaproszenie do Hiszpanii pojawiło się bardzo niespodziewanie. Jednak od początku towarzyszyło nam przekonanie, że wpisuje się ono w szersze plany misyjne Zgromadzenia.

W czerwcu 2017 roku Matka Jana Zawieja uczestniczyła w spotkaniu w Papieskiej Radzie ds. Rodziny w Rzymie. Tam nasze drogi zeszły się z kapłanem z hiszpańskiej Diecezji Segorbe – Castellon, Ks. Luis Oliver, duszpasterzem rodzin tejże diecezji. Kapłan ten od dłuższego czasu poszukiwał dla diecezji zgromadzenia zakonnego, które podjęłoby się inicjatyw na rzecz duszpasterstwa rodzin. Idąc na spotkanie w Rzymie Ks. Luis prosił o wstawiennictwo w tej sprawie Św. Jana Pawła II. Czy można zatem mówić o przypadkowym spotkaniu? Raczej nie… W rozmowie z Księdzem Matka Jana opowiadała o Zgromadzeniu, o naszym charyzmacie i misji. Przedstawiała różne formy pracy z rodzinami, min. Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny. Ks. Luis mówił o marzeniach, jakie mają w Diecezji, i o planach Ks. Biskupa Casimiro Lopez Llorente. Już w grudniu tego samego roku Ks. Biskup przysłał do Rzymu oficjalną delegację z diecezji, czyli wikariusza generalnego Ks. Yago Gallo wraz z Ks. Luis Oliver. Kolejne rozmowy były już dużo bardziej szczegółowe.

Podczas spotkania w Rzymie. Od lewej: S. Halina Dołęga, Ks. Luis Oliver, S. Helen Tereba, M. Jana Zawieja i Ks. Yago Gallo.

Na zaproszenie Ks. Biskupa w styczniu 2018 Matka Jana udała się wraz z Siostrą Angelą Marie Mazzeo z wizytą do Hiszpanii. To był bardzo owocny czas. Parafianie w Benicassim przyjęli siostry bardzo serdecznie. Siostry zobaczyły dom, w którym wspólnota miałyby zamieszkać, i który mógłby się stać swoistym centrum duszpasterstwa rodziny. Odbyło się także spotkanie z Ks. Biskupem Casimiro Lopez.

Podczas spotkania w Diecezji Segorbe – Castellon. Od lewej: Ks. Yago Gallo, Ks. Bp Casimiro Lopez Llorente, M. Jana Zawieja i S. Angela Marie Mazzeo.

Po powrocie do Rzymu Matka Jana i Siostra Angela Marie przedstawiły swoje spostrzeżenia i opinie całej radzie generalnej. Rada postanowiła, że ostateczna decyzja o tym, jaką odpowiedź udzielimy Ks. Biskupowi w Hiszpanii będzie uzależniona od wyniku planowanej na styczeń 2018 wizyty na Kubie. Kuba pierwsza prosiła o nas…. Czy zatem damy radę te dwie prośby pogodzić? Jak się wkrótce okazało, wizyta na Kubie (pojechały tam Matka Jana Zawieja i Siostra Daniela Tupaj) umocniła nas w przekonaniu, że Hiszpania może stać się dla nas bardzo dobrym „przedsionkiem” misji na Kubie. Co więcej, może stać się miejscem praktyk apostolskich i językowych dla przyszłych misjonarek. A przede wszystkim, może być zapleczem duchowym dla odległej misji kubańskiej. Tym samym Zarząd Generalny postanowił dać pozytywną odpowiedź Ks. Biskupowi Casimiro Lopez Llorente z Diecezji  Segorbe – Castellon. Już w kwietniu 2018 z kolejną wizytą do Hiszpanii udała się ponownie Matka Jana Zawieja, tym razem w towarzystwie Siostry Danieli Tupaj. Wtedy ustalone zostały szczegóły dotyczące umowy, zaplanowane zostały konieczne remonty w domu tak, by Siostry mogły w nim zamieszkać i rozpocząć apostolat. Otwarcie placówki zaplanowano na jesień 2018.

Miejsce zamieszkania oraz pracy Sióstr.

Oficjalne inauguracja Domu Świętej Rodziny w Benicassim nastąpiła w dniu 1 października, 2018. Po Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym podpisana została umowa między Zgromadzeniem a Diecezją. Aktu podpisania umowy dokonała Matka Jana Zawieja i Ks. Biskup Casimiro Lopez Llorente.

M. Jana Zawieja i Ks. Bp Casimiro Lopez Llorente podpisujący umowę.

W dniu 12 grudnia otwarta została kaplica w domu Sióstr, która stała się szczególnym miejscem modlitwy z rodzinami i za rodziny. Siostry włączają się także w różne formy aktywności duszpasterskiej w parafii, jak Caritas czy katecheza. Uczą się języka i poznają realia lokalnego Kościoła. Dzień po dniu Pan Jezus zdaje się coraz bardziej odsłaniać swoje dla nas plany w Hiszpanii…. Słuchamy, czytamy i przygotowujemy się do szeroko rozumianej posługi rodzinie.

Apostolat modlitwy za rodziny i z rodzinami.

 

Od lewej: S. Michalina Pawlak, S. Katarzyna Nowak, S. Karolina Szpak w ogrodzie naszego domu.

Misja ma swoją stronę internetową, do której śledzenia zapraszamy

Wydarzenia z Hiszpanii