DRUGI ROK W HISZPANII

Bogatsze o pierwsze doświadczenia minionego roku wchodzimy w nowe zadania z wiarą i radością. Jesteśmy teraz cztery: s. Katarzyna Nowak, s. Michalina Pawlak, s. Karolina Szpak i od października również s. Jana Zawieja. Kontynuujemy naukę języka hiszpańskiego i na miarę możliwości podejmujemy nowe zaangażowania. Jest wolą ks. Biskupa, byśmy były coraz bardziej obecne w diecezji, nie tylko na terenie parafii w Benicasim.

W wakacje rozpoczęłyśmy codzienne adoracje Najświętszego Sakramentu w naszej publicznej kaplicy. Przychodziło wiele osób, również turystów. W miesiącach wakacyjnych angażowałyśmy się w różne inicjatywy parafii i diecezji: pomoc w szkole letniej w Mater Dei, rekolekcje dla młodych samotnych matek prowadzone przez Wspólnotę Błogosławieństw, rekolekcje rodzin (wspólnoty charyzmatyczne), pielgrzymka wspólnot neokatechumenalnych czy wreszcie międzynarodowe spotkanie skautów w Rzymie.

Po wakacjach postanowiłyśmy kontynuować praktykę codziennych adoracji w naszej kaplicy. W naszym planie mamy codzienne, wieczorne, dwugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adorację kończymy wspólnymi nieszporami, do których coraz chętniej dołączają nasi hiszpańscy przyjaciele.  Również chętnie przychodzą na modlitwę w ciszy – nie tylko parafianie, czasem przyjeżdżają osoby z sąsiednich miast. Są dni kiedy jest nas więcej, czasem mniej – ale codziennie spotykamy się na modlitwie za rodziny i z rodzinami. Nasz dom przez to jeszcze bardziej ożył. Od początku zresztą naszego pobyt w Hiszpanii  towarzyszy nam pragnienie wspólnej modlitwy i wspólnego rozeznawania Woli Boga wobec każdej z nas i tej nowej misji. Ta modlitwa nadaje rytm naszym dniom. Co środę mamy eucharystię w naszej kaplicy, w intencji rodzin. Czasem swoje dni skupienia przeżywają u nas różne grupy: skauci, wolontariusze Caritas, katechetki. Co dwa miesiące razem ze Wspólnotą Błogosławieństw współprowadzimy w naszej kaplicy adoracje w intencji rodzin i życia. W tym roku prawdopodobnie również swoje rekolekcje przeżyją u nas grupy narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. W indywidualnych spotkaniach towarzyszymy też tym, którzy proszą o kierownictwo duchowe.

Czwartkowe wieczory są czasem naszej formacji i spotkań wspólnoty w trochę innym charakterze. Mamy rozważanie Słowa Bożego, rewizje życia, spotkania formacyjne na które zapraszamy różne osoby. Chcemy wspólnie pochylać się nad dokumentami Kościoła o życiu zakonnym, pogłębiać ich zrozumienie w dialogu z zaproszonymi osobami; chcemy poznawać historię tutejszego Kościoła – jego radości i troski, nowe wspólnoty i przyczyny obumierania starych. Chcemy też przygotować cykl comiesięcznych katechez na temat życia zakonnego. Widzimy, że jest to temat budzący zainteresowanie. W tym miesiącu otworzyłyśmy też stronę naszego hiszpańskiego i hiszpańskojęzycznego Facebooka: https://www.facebook.com/hermanasdelasagradafamiliadenazaretspain/

Od tego roku duszpasterskiego s. Michalina i s. Karolina są mocno zaangażowane w Oratorium w katolickiej szkole Mater Dei. To szkoła z ponad 500 uczniami – od przedszkola do matury. Oratorium to bardzo ciekawy program formacji dzieci i młodzieży. To jest czas modlitwy z dziećmi i młodzieżą. Siostry asystują w tych spotkaniach, zajęcia są ujęte w planie lekcyjnym. Klasy podzielone są na mniejsze grupy i każda grupa raz w tygodniu spotyka się w kaplicy na modlitwie prowadzonej według programu przygotowanego przez O. Gonzalo M. Carbo Bolta i jego współbraci z założonego przez niego zgromadzenia: Cooperatores Veritatis (www.cooperatoresveritatis.org). Również w Mater Dei pomagają w comiesięcznych skupieniach dla dziewczyn, współprowadzonych z rodzicami i Duszpasterzami.

S. Katarzyna od tego roku pomaga w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie (COF) w Castellon. W centrum tym zaangażowanych jest około 30 wolontariuszy: księża, doradcy rodzinni, lekarze, psychologowie, pracownicy społeczni, adwokaci i in. Siostra posługuje jako doradca rodzinny. Każda osoba zgłaszająca się do ośrodka otrzymuje swojego doradcę rodzinnego, z którym się spotyka i który rozeznaje ewentualną potrzebę bardziej specjalistycznej pomocy. Wolontariusze mają regularne, praktyczne szkolenia i otrzymują bieżące wsparcie.

Ponadto pomagamy w katechezie w parafii, która jest realizowana w godzinach popołudniowych od poniedziałku do czwartku. Pozwala nam to poznać bardziej dzieci naszej parafii i ich rodziny. S. Karolina nadal angażuje się w Caritasie. S. Jana intensywnie uczy się języka i włącza we wszystkie prace wspólnoty. Wkrótce rozpocznie odwiedziny chorych w domach i szpitalu. Siostra jest wielką pomocą w naszym codziennym życiu oraz świadectwem prostoty i pokory powrotu do prostych prac po tylu latach posługi w zarządzie generalnym.

W bieżącym roku szkolnym ponadto podejmujemy, na miarę możliwości, wolontariat u Sióstr Oblatek. Rozeznajemy też możliwość naszego zaangażowania w projekty „Spei Mater” http://www.speimater.com/en – pomoc ofiarowaną osobom zagrożonym lub dotkniętym aborcją. W lutym odbędzie się szkolenie wolontariuszy w naszym domu i być może projekt ruszy w naszej diecezji. Niektórzy pytają czy Spei Mater mogłoby mieć swoją diecezjalną siedzibę w naszym klasztorze. Zobaczymy jak Bóg nas poprowadzi i jaka jest Jego Wola.

Pierwsze miesiące w Hiszpanii to czas życia trochę jak w klauzurze, w stałym rytmie dnia. To czas poznawania siebie wzajemnie, uczenia się siebie i powolnego poznawania świata, do którego posłał nas Bóg. Modlimy się o jedność i miłość między nami. Ten  czas jest darem dla każdej z nas, czasem wzrastania w wierze, odkrywania na nowo piękna charyzmatu, powołania zakonnego i siły jaką daje wspólnota. Oddajemy Bogu nasze pragnienia świętości i nasze ludzkie słabości. Prosimy by nas prowadził tam gdzie chce nas mieć, by wypełnił w nas swój zamysł. Jesteśmy szczęśliwe! Serdecznie pozdrawiamy wszystkie Siostry i prosimy o modlitwę.

S. Katarzyna Nowak