WIZYTACJA W HISZPANII

W dniach 14-23 października 2022 r. s. Amabilis Sikora i s. Speranza Grzebielec, radne generalne, przebywały w Hiszpanii w celu odbycia wizytacji. Siostry miały możliwość spotkać się ze wspólnotą Sióstr oraz poznać różne formy ich posługiwania i zaangażowania. Siostry radne spotkały się także z miejscowymi kapłanami oraz poznały parafię w której posługują nasze Siostry. Był to radosny czas spotkań i dzielenia się wiarą, a także poznawania specyfiki Kościoła w Hiszpanii.

Czas wizytacji jest także zawsze przestrzenią wspólnej modlitwy i dzielenia się doświadczeniem, by wspólnie rozeznawać drogę, jaką chce nas prowadzić Pan oraz lepiej i owocniej służyć miejscowemu Kościołowi.

Ogarnijmy modlitwą naszą misję w Hiszpanii.