PROGRAM FORMACYJNY: „POWRÓT DO GNIAZDA” W RZYMIE

W dniach 25 września – 25 października 2022 r. w Rzymie odbył się program formacyjny, w którym wzięło udział 14 Sióstr z Polski, Białorusi, Kazachstanu i Ghany.

Siostry miały możliwość wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach, by odnowić się w wierze i życiu naszym charyzmatem. Siostry wysłuchały konferencji o. Piotra Stanisławczyka OFM conv., rekolekcji o. Alberta Wacha OCD, uczestniczyły w cyklu konferencji s. Marie Kielanowicz na temat duchowości naszego Zgromadzenia oraz innych konferencjach dotyczących naszego charyzmatu przygotowanych przez Siostry z zarządu generalnego. Odbyły także wiele pielgrzymek szlakiem apostołów Piotra i Pawła i pierwszych chrześcijan, wzmacniając swoje rozumienie i więź z Kościołem, uczestniczyły w audiencji generalnej i nabożeństwach z Ojcem świętym Franciszkiem. Odwiedziły Dom Macierzysty i Loreto, by dotknąć początków naszego Zgromadzenia oraz wędrowały razem z s. Beatą Rudzińską szlakiem Matki Założycielki. Był to także niepowtarzalny czas dzielenia się wiarą i doświadczeniem, poznawania specyfiki posługiwania w różnych krajach Zgromadzenia, a także czas radości bycia w siostrzanej wspólnocie.

Siostrom uczestniczącym w programie odnowy życzymy, aby czas przeżyty w Rzymie zaowocował w ich życiu radosnym świadectwem miłości i wierności powołaniu oraz przekonania, że wielkie rzeczy uczynił im Wszechmocny.