DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY – BIAŁORUŚ

W prowincji Błogosławionych Męczennic z Nowogródka w dniach 28-30 października 2022 r. w Grodnie (Białoruś) odbyły się trzydniowe rekolekcje dla studentek. Temat rekolekcji: „Jak odnaleźć dom w sercu Boga Ojca”. Konferencje były wygłoszone poprzez o. Andrzeja Jodkowskiego CSsR. W programie były adoracje, konferencje, praca w grupach, nawiedzenie kościoła farnego i klasztoru naszych Sióstr.

4-6 listopada w Nowogródku odbyło się spotkanie dziewcząt. Przyjechały one z różnych miast Białorusi. Tematem przewodnim była przyjaźń: z Bogiem i drugim człowiekiem oraz etapy przyjaźni. Konferencje prowadził ks. Andrzej Łysy SChr. W programie także były zabawy, modlitwa w Farze i nocna adoracja.

S. Nazaria Miklasz