PROWINCJA JEZUSA DOBREGO PASTERZA

CSFN w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech

Jezus Dobry Pasterz prowadzi wspólnoty Prowincji Zachodnio-Europejskiej i ogarnia swym mocnym ramieniem wszystkie siostry należące do Prowincji. Ponad 70 sióstr nazaretanek żyje, modli się i pracuje we Włoszech, Francji i Anglii; 4 nasze Siostry  apostołują również poza terenem Prowincji, dwie w Ghanie i dwie w Ziemi Świętej – w Nazarecie. Prowincja, która w strukturach Zgromadzenia jest wyjątkowa pod względem geograficznym, gdyż obejmuje trzy kraje Europy Zachodniej, powstała na mocy decyzji Zarządu Generalnego w 2003 roku. Oficjalna inauguracja Prowincji nastąpiła 16 marca 2003 roku. Choć Prowincja ma dość krótką historię, jednak poszczególne domy i wspólnoty ją tworzące mogą poszczycić się kronikami, których karty stanowią pierwsze strony historii Zgromadzenia i czasów naszej Matki Założycielki. To ona przenosiła Nazaret z Rzymu, do Anglii oraz do Francji, zakładając tam pierwsze wspólnoty.

Zdecydowana większość sióstr Prowincji żyje i pracuje poza krajem swego pochodzenia. Zatem często jesteśmy misjonarkami „we własnym domu”. Siostry pochodzą z prowincji polskich, amerykańskiej oraz z istniejącej wcześniej prowincji angielskiej. Są też oczywiście takie siostry, dla których Prowincja Jezusa Dobrego Pasterza jest prowincją macierzystą – tu wstąpiły i odbyły formację początkową oraz złożyły śluby. Żyjemy w trzech różnych kulturowo krajach, co wymaga niezwykłego zaangażowania umysłu i otwartości serca, by w tej różnorodności wzajemnie się przyjmować  i nią się ubogacać.

Jedna z nazw używanych na określenie naszej Prowincji to „Prowincja Zachodnio-Europejska”. Nazwa ta dobrze przybliża kontekst, w jakim przyszło nam żyć i apostołować. W krajach, w których do niedawna chrześcijaństwo było religią dominującą, widoczny jest napływ ludzi różnych kultur, narodowości, wyznań i poglądów. Dlatego też, otwarcie i akceptacja odmiennych mentalności oraz poszanowanie owych różnic stanowi największe wyzwanie życia Ewangelią. Na dzień dzisiejszy Prowincję tworzy 7 wspólnot.

ITALIA

Początki Domu Macierzystego przy via Machiavelli w Rzymie sięgają roku 1884. To właśnie w tym domu Matka Założycielka zaczęła kształtować nasze Zgromadzenie; tutaj oddała ostatnie tchnienie i odeszła do Domu Ojca. Każdy zakątek tego domu mówi o Jej obecności. Jest to również Dom Prowincjalny Prowincji Zachodnio – Europejskiej.

Siostry mieszkające w Domu Macierzystym posługują w różnych działach apostolatu: pracują w watykańskim Urzędzie Dobroczynności przy przygotowywaniu pergaminów z błogosławieństwem papieskim, włączają się w pomoc ubogim świadczoną przez pobliską parafię oraz przez biuro Jałmużnika, jedna z Sióstr jest zakrystianką w szpitalu. Cała wspólnota angażuje się, by Dom był zawsze gotowy na przyjęcie przybywających gości i Sióstr, przyjmując wszystkich z nazaretańską gościnnością.

Fakt, że Dom Generalny znajduje się na terenie Prowincji Dobrego Pasterza stanowi kolejny wyróżniający ją czynnik. Wspólnota Domu Generalnego zaangażowana jest w apostolstwo wśród studentów Uniwersytetu Duquesne, którzy uczestniczą w programie „studiów zagranicznych” (dwie grupy studentów w ciągu roku akademickiego). Ponadto siostry opiekują się archiwum Zgromadzenia, przyjmują gości i różne grupy, prowadzą katechezę dzieci. Dom jest siedzibą Zarządu Generalnego.

Wspólnotę Domu w Loreto tworzą cztery siostry. Dwie z nich są zaangażowane w apostolat duchowego towarzyszenia pielgrzymom, którzy przybywają do Loretańskiego Sanktuarium Domu Świętej Rodziny.

Czwartym naszym włoskim domem jest Pozza di Fassa. Placówka ta, otwarta w sierpniu 2013 roku, znajduje się na północy Włoch, w pięknej dolinie Val di Fassa (Dolomity), diecezja Trento. Siostry z wielkim zaangażowaniem animują duszpasterstwo w parafiach, angażują się w prace w oratorium, odwiedzają rodziny, jedna z Sióstr uczy w szkole religii.

FRANCJA

Na terenie Francji nasze siostry apostołują w dwóch miejscach:

Paryżu od kilkudziesięciu lat prowadzą międzynarodowe foyer dla dziewcząt studiujących na wyższych uczelniach.

Courbevoie pod Paryżem siostry zajmują się duszpasterstwem wśród młodych Polek przyjeżdżających do Francji w celu podjęcia studiów bądź pracy. Siostry aktywnie włączają się również w katechezę przy polskiej parafii oraz prowadzą Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny.

ANGLIA

Jedyna placówka w Anglii – w Enfield (Londyn), gdzie mieszkają Siostry, które kiedyś pracowały w naszej szkole w Enfield i w Pitsford, a dziś na miarę możliwości i sił włączają się w apostolstwo w parafii. Jedna z Sióstr pracuje w katolickiej szkole. Enfield jest również miejscem, gdzie Siostry włączają się w duszpasterstwo emigracji polskiej poprzez katechezę dzieci i młodzieży, ponieważ przy naszym klasztorze powstała polska parafia. Kaplica nasza służy również wspólnocie maronickiej do celebracji niedzielnej Eucharystii. Dom ten również od wielu już lat, jest otwarty dla Sióstr, które  przyjeżdżają z innych krajów, aby uczyć się języka angielskiego.

Apostolaty podejmowane w Prowincji Jezusa Dobrego Pasterza są odpowiedzią na potrzeby Kościoła. Poprzez tworzenie wspólnot miłości i nadziei w tej części świata, staramy się szerzyć Królestwo Bożej Miłości.

Wierzymy, że Jezus – Bóg Wcielony ofiarą swojej miłości umacnia nas i tych, którym posługujemy na drodze do Domu Ojca.

Wydarzenia z Prowincji