PODRÓŻ DO SPLITU

W dniach 27.04. – 1.05.2022 r. s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna i s. Amabilis Sikora, sekretarka i radna generalna udały się […]