WIADOMOŚCI Z BIAŁORUSI

3-5 lutego 2023 r. w Grodnie odbyło się spotkanie studentek. Temat rekolekcji brzmiał: „Bóg jest Duchem, a gdzie Duch Boży tam wolność (2Kor 3,17). Konferencje były prowadzone przez ks. Włodzimierza Maruszewskiego SChr.  W programie była Eucharystia, konferencje, praca w grupach, zwiedzanie Grodna (synagogi) i oczywiście całonocna adoracja. Studentki nocowały w domu parafialnym oo. Redemptorystów, natomiast posiłki, konferencje i praca w grupach odbywały się w naszym klasztorze w Grodnie.

14-15 lutego w naszym klasztorze w Nowogródku miało miejsce spotkanie młodych osób konsekrowanych z całej Białorusi. Na spotkanie została zaproszona nasza s. Stella, by opowiedzieć o swoim powołaniu i życiu zakonnym w ukryciu podczas prześladowań w czasach komunizmu. Cieszymy się, że świadectwo życia naszych Sióstr może być dziś umocnieniem i pomocą dla młodych konsekrowanych.