W MISJI NAZARETU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.

Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 

 

AUSTRALIA

 

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

 

FILIPINY

 

 

 

FRANCJA

 

 

 

KRAKÓW

 

 

 

USA

 

 

 

WARSZAWA

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2020

Prowincja Członkowie stali Grupy Siostry prowadzące Pary małżeńskie Dzieci Nazaretu Kandydaci i zainteresowani
USA 255 20 20 14 20 10
Australia 34 3 2 6 12
Warszawa 199 16 16 84 148 20
Kraków 83 8 8 35 81 68
JDP 43 1 1 18 20 8
Filipiny 96 6 6 9 30
Białoruś 20 5 2 6 11 8
Razem 730 59 55 172 280 156

FORMACJA W ROKU 2020

Prowincja rekolekcje Skupienia 1-dniowe Skupienia 2-3 dniowe Inne formy W sumie uczestników
USA 5 Ok. 150
Australia 1 Ok. 15
Warszawa 10 50 1 4 Ok. 1740
Kraków 24 1 13 Ok. 780
JDP 2 1 1 Ok. 200
Filipiny
Białoruś 4 3 2 210
Razem 10 86 6 20 Ok. 3 045

 

FORMACJA ONLINE W ROKU 2020

Prowincja Formacja online (spotkania) W sumie uczestników
USA TAK ?
Australia TAK ?
Warszawa 141 Ok. 1600
Kraków 73 Ok. 2600
JDP
Filipiny 9 ?
Białoruś TAK ?
Razem 223 Ok. 4 200

NAZARETANKI I STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

 

W dniach 3-10 marca 2017, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które istnieje przy naszym Zgromadzeniu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich siedmiu Prowincji Zgromadzenia i Regionu na Ukrainie. Spotkanie prowadziła Matka Jana Zawieja, przełożona generalna…