W MISJI NAZARETU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.

Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 

AUSTRALIA

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

FILIPINY

 

 

FRANCJA

 

 

KRAKÓW

 

 

USA

 

 

WARSZAWA

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2021

Prowincja Członkowie stali Grupy Siostry prowadzące Pary małżeńskie Dzieci Nazaretu Kandydaci i zainteresowani
USA 220 20 21 18 5
Australia 34 3 3 6 12
Warszawa 221 16 18 91 153 30
Kraków 92 8 7 35 89 62
JDP (Francja) 32 1 1 13 11 2
Filipiny 85 6 6 15 1
Białoruś 23 7 4 7 15 8
Razem 707 61 60 185 268 120

FORMACJA W ROKU 2021

Prowincja rekolekcje Skupienia 1-dniowe Skupienia 2-3 dniowe Inne formy W sumie uczestników
USA 4 10 Ok. 106
Australia 1 7 1 Ok. 135
Warszawa 11 150 2 11 Ok. 2 253
Kraków 1 54 1 5 Ok. 1 775
JDP (Francja) 3 4 3 Ok. 591
Filipiny
Białoruś 1 28 3 2 482
Razem    14 246 10 32 Ok. 5 342

 

FORMACJA ONLINE W ROKU 2021

Prowincja Formacja online (spotkania) W sumie uczestników
USA 1 Ok. 45
Australia 1 Ok. 25
Warszawa 3 Ok. 2 272
Kraków 5 Ok. 646
JDP (Francja)
Filipiny 1 Ok. 6
Białoruś
Razem 11 Ok. 2 994

Wydarzenia SNR