W MISJI NAZARETU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.

Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 

AUSTRALIA

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

FILIPINY

 

 

FRANCJA

 

 

KRAKÓW

 

 

USA

 

 

WARSZAWA

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2023
Prowincja Rok założenia SNR Członkowie stali Grupy Siostry prowadzące Pary małżeńskie Dzieci Nazaretu Kandydaci i zainteresowani
USA 1985 201 18 15 (także 4 Członków  SNR prowadzi grupy) 15 33
Australia 1986 39 3 2 7 4 22
JDP (Francja) 1991 38 1 1 16 15 4
Warszawa 1996 253 17 19 106 176 59
Kraków   2000 109 13 9 42 99 38
Filipiny   2007 110 8 8 8    21
Białoruś   2009 33 7 4 12 39 11
RAZEM   783 67 58 206 333 188

FORMACJA W ROKU 2023

Prowincja Rekolekcje Skupienia 1-dniowe Skupienia 2-3 dniowe Inne formy W sumie uczestników
USA 60 5 Ok.     1000
Australia 10 3 Ok.      220
JDP (Francja) 6 4                     1 Ok.      740
Warszawa 8 140 9 17 Ok.   3 100
Kraków 1 109 5 9  Ok.   3 700
Filipiny 50 Ok.      200
Białoruś 1 48 2 4 Ok.      770
RAZEM 10 423 20 39 Ok.   9 730

Biuletyny SNR

Wydarzenia SNR