W MISJI NAZARETU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.

Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 

AUSTRALIA

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

FILIPINY

 

 

FRANCJA

 

 

KRAKÓW

 

 

USA

 

 

WARSZAWA

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2022

Prowincja Członkowie stali Grupy Siostry prowadzące Pary małżeńskie Dzieci Nazaretu Kandydaci i zainteresowani
USA 206 22 19 15 19
Australia 35 3 2 6 5 16
Warszawa 240 17 19 100 177 66
Kraków 100 9 7 39 96 55
JDP (Francja) 32 1 1 13 11 2
Filipiny 98 9 9 14 18
Białoruś 31 7 4 11 37 12
Razem 742 68 61 198 326 188

FORMACJA W ROKU 2022

Prowincja rekolekcje Skupienia 1-dniowe Skupienia 2-3 dniowe Inne formy W sumie uczestników
USA 55 5 Ok. 930
Australia 5 5 Ok. 172
Warszawa 8 150 6 11 Ok. 2 449
Kraków 1 77 5 12 Ok. 2 699
JDP (Francja) 5 4 2 Ok. 728
Filipiny 15 Ok. 15
Białoruś 1 46 2 3 582
Razem    10 353 17 38 Ok. 7 575

 

FORMACJA ONLINE W ROKU 2022

Prowincja Formacja online (spotkania) W sumie uczestników
USA tak Ok. 80
Australia
Warszawa
Kraków tak Ok. 260
JDP (Francja)
Filipiny tak Ok. 6
Białoruś
Razem tak Ok. 346

Wydarzenia SNR