W MISJI NAZARETU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.

Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 

 

AUSTRALIA

 

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

 

FILIPINY

 

 

 

FRANCJA

 

 

 

KRAKÓW

 

 

 

USA

 

 

 

WARSZAWA

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2017

Prowincja Członkowie stali Grupy Siostry prowadzące Pary małżeńskie Dzieci Nazaretu Kandydaci i zainteresowani
USA 306* 19 19 42 20 7 + 14
Australia 40 3 5 7 5 15
Warszawa 147 13 13 55 106 14
Kraków 78 5 15 28 80 36 + 21
JDP 39 1 3 15 40 10
Filipiny 98 8 7 9 3 23
Białoruś 20 5 2 5 53 6 + 36
Razem 728 54 64 161 307 63 + 131

FORMACJA W ROKU 2017

Prowincja rekolekcje Skupienia 1-dniowe Skupienia 2-3 dniowe Inne formy W sumie uczestników
USA 15 144 4 350
Australia 8 1 Ok. 180
Warszawa 5 105 3 5 1 369
Kraków 1 48 4 8 1 581
JDP 7 2 3 Ok. 260
Filipiny 80 50 Ok. 1 400
Białoruś 1 34 2 2 438
Razem 7 426 12 69 Ok. 8 000

NAZARETANKI I STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

 

W dniach 3-10 marca 2017, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które istnieje przy naszym Zgromadzeniu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich siedmiu Prowincji Zgromadzenia i Regionu na Ukrainie. Spotkanie prowadziła Matka Jana Zawieja, przełożona generalna…