Z MAŁEGO ZIARNKA…

M. Jana Zawieja

W dniach od 6 do 8 kwietnia 2018 r. w Żdzarach, na ziemi bł. Matki Franciszki Siedliskiej, odbyło się historyczne spotkanie, pierwszy zjazd Członków Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny Prowincji Warszawskiej, którego tematem przewodnim było hasło: „Moja droga do Nazaretu – wczoraj, dziś, jutro…”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób (w tym 150 członków i dzieci). Spotkanie podzielone zostało na trzy etapy: 1) wspomnienia o początkach, 2) realia Stowarzyszenia dziś, prezentacja grup, 3) miejsce Stowarzyszenia w misji Zgromadzenia, misja Stowarzyszenia w Kościele (ku przyszłości).

Osobiście uczestniczyłam w tym spotkaniu z ogromnym wzruszeniem. Bowiem dane mi było być przy początkach Stowarzyszenia w Prowincji Warszawskiej. Wszystko zaczęło się od niepozornej inicjatywy zorganizowania weekendowego skupienia dla naszych rodzin w Warszawie, w lipcu 1994 roku. Na prośbę samych uczestników, po tym spotkaniu były kolejne weekendy, później także tygodniowe rekolekcje. Rosła grupa zainteresowanych. To właśnie z uczestników tych spotkań wyłoniła się pierwsza grupa członków Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, pierwszych 11 osób. Jak ktoś słusznie skomentował, ciekawe są te “nazaretańskie jedenastki”… Od tego czasu minęło wiele lat. Dziś prężne grupy Stowarzyszenia istnieją w różnych miejscach Polski, przy poszczególnych domach Nazaretanek. Program formacyjny Stowarzyszenia jest bardzo ciekawy i oferuje całą gamę możliwości.  Wśród Członków przeważają małżeństwa, w tym wiele młodych. Są także osoby samotne, w tym wdowy i wdowcy, bowiem niektórzy członkowie odeszli już do wieczności. Jest też spora gromada dzieci i pięknej młodzieży, którzy rosną i dojrzewają do dorosłego życia i swojej wiary właśnie w cieniu Stowarzyszenia. Spośród nich wyrosły już powołania kapłańskie, zakonne i małżeńskie. Przybywa sympatyków Stowarzyszenia, wielu z nich z czasem wstępuje do Stowarzyszenia.

Podczas spotkania w Żdżarach miałam okazję przyjąć do Stowarzyszenia trzy nowe małżeństwa, które razem biorąc otoczone były wianuszkiem 10 dzieci!  Także trzy pary już doświadczonych członków otrzymały specjalne posłanie do pełnienia misji w Stowarzyszeniu i poza nim, w szerzej rozumianym duszpasterstwie rodzin. Pary te już od dłuższego czasu były pomocą dla Siostry Dyrektor SNR. Na zakończenie spotkałam się z Siostrami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyła także Siostra Prowincjalna Teofania Migowska.

Dopisała nam piękna słoneczna pogoda. Myślę, że nasza Bł. Franciszka Siedliska uśmiechała się do nas z wysoka. Pewnie miło było jej gościć tyle rodzin w swoim żdżarskim domu… Spotkaniu towarzyszyło wiele radości, wspomnień, wzruszeń. Jakże piękny owoc wyrósł z owego małego ziarnka…. I niech rośnie dalej, pod przemożną opieką Świętej Rodziny z Nazaretu.