WIZYTA W GHANIE

W dniach 10-23 marca 2024 r. s. Angela Marie, przełożona generalna oraz s. Amabilis, sekretarka i radna generalna, przebywają z wizytą w naszych placówkach w Ghanie.